Data rozpoczęcia
2008-10-16
Data zakończenia
2008-10-18

16-18.10.2008 Kielce


Targi Wyposażenia dla Piekarstwa, Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego GASTRO-TECH poświęcone są szeroko pojętemu piekarstwu oraz gastronomii i prezentują oferty producentów i dystrybutorów maszyn wykorzystywanych w przetwórstwie artykułów spożywczych oraz sprzętu i wyposażenia placówek gastronomicznych. To również miejsce wymiany doświadczeń fachowców żywienia i przetwórstwa spożywczego.
Na pierwszej edycji Targów Wyposażenia dla Gastronomii i Przemysłu Przetwórczego GASTRO-TECH, która odbyła się w kieleckim ośrodku wystawienniczym, swoje produkty i usługi zaprezentowało ponad 50 wystawców. Zwiedzający poznali tajniki najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie wyposażenia piekarni, cukierni, restauracji, barów, zakładów żywienia zbiorowego oraz przemysłu przetwórczego. Targi zainaugurowało dwudniowe Forum Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, gdzie zaprezentowana została galanteria piekarska dla gastronomii.
Wydarzenia towarzyszące targom:
- Forum Rzemieślników Piekarstwa RP
- Ogólnopolski Konkurs Baristów
- Konferencja "Standardy jakości bloku żywienia w placówce oświatowej - stan formalnoprawny, a wyzwania przyszłości" .


GASTRO-TECH w skrócie
Zakres tematyczny:
- maszyny i urządzenia dla przemysłu mięsnego i drobiarskiego
- maszyny i urządzenia dla przetwórstwa mleka
- maszyny i urządzenia dla cukiernictwa i piekarstwa
- sprzęt i wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, sklepów spożywczych, restauracji (technika oświetleniowa, wentylacja i klimatyzacja, meble)
- lady i urządzenia chłodnicze
- przechowywanie, magazynowanie i regeneracja żywności
- opakowania i maszyny pakujące
- maszyny myjące, sprzęt i środki utrzymania czystości
- sprzęt i wyposażenie transportowe, catering
- samochody dostawcze, samochody chłodnie
- odzież robocza
- projektowanie i budowa zakładów przetwórczych, gastronomicznych, hotelarskich
- nakrycia stołowe, naczynia
- kasy, aparatura kontrolno-pomiarowa
- instytuty badawcze, stowarzyszenia
- technologie przetwórstwa, półprodukty dla gastronomii
- oprogramowanie komputerowe dla gastronomii
- usługi ubezpieczeniowe, zabezpieczenia placówek gastronomicznych
- usługi finansowe i doradztwo
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- szkolenia, szkoły gastronomiczne
- literatura branżowa.
Zakres branżowy targów GASTRO-TECH:
1. Sprzęt i wyposażenie zakładów żywienia zbiorowego, sklepów spożywczych
2. Restauracji, kawiarni, hoteli
3. Przechowywanie, magazynowanie i regeneracja żywności
4. Maszyny myjące, sprzęt i środki utrzymania czystości
5. Projektowanie i budowa zakładów przetwórczych, gastronomicznych, hotelarskich
6. Lady i urządzenia chłodnicze
7. Technika oświetleniowa, wentylacja i klimatyzacja, meble
8. Nakrycia stołowe, naczynia
9. Technologie przetwórstwa, półprodukty dla gastronomii
10. Maszyny i urządzenia dla przemysłu mięsnego i drobiarskiego
11. Maszyny i urządzenia dla przetwórstwa mleka
12. Maszyny i urządzenia dla cukiernictwa i piekarstwa
13. Opakowania i maszyny pakujące
14. Sprzęt i wyposażenie transportowe, catering
15. Samochody dostawcze, samochody chłodnie
16. Oprogramowanie komputerowe dla gastronomii
17. Kasy, aparatura kontrolno-pomiarowa
18. Szkolenia, szkoły gastronomiczne
19. Bezpieczeństwo i higiena pracy
20. Odzież robocza
21. Instytuty badawcze, stowarzyszenia
22. Usługi finansowe i doradztwo
23. Usługi ubezpieczeniowe
24. Zabezpieczenia placówek gastronomicznych
25. Literatura branżowa.
Grupy zwiedzających:
Odbiorcy instytucjonalni:
- sieci sklepów i hipermarketów;
- hurtownie;
- zakłady zbiorowego żywienia;
- punkty sprzedaży detalicznej;
- placówki gastronomiczne;
- hotele;
- firmy cateringowe;
- szkoły i ośrodki szkoleniowe.
Odbiorcy indywidualni - konsumenci.
Strona internetowa: www.ctk.com.pl