Od stycznia 2004 r. Firmy Ciat i Panol działają wspólnie jako CIAT Sp. z o.o.

Firmy CIAT i Panol, zajmujące się kompleksową obsługą i wyposażeniem obiektów w instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, chłodnicze i wentylacji p.poż. działają wspólnie jako jeden podmiot CIAT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i biurem techniczno-handlowym w Krakowie. Uruchomiona przez Panol produkcja przeciwpożarowych klap odcinających będzie kontynuowana w Łodzi w oddziale firmy pod marką GRYFIT. Pod tym znakiem towarowym będzie też prowadzona dystrybucja urządzeń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dyfuzji powietrza produkcji własnej GRYFIT-u, jak i firmy Panol.