Klimatyzatory mają wbudowany precyzyjny system regulacji temperatury, co pozwala na osiągniecie w pomieszczeniach chłodu nawet podczas największych upałów. Utrzymują automatycznie wilgotność powietrza na poziomie najbardziej odpowiednim dla organizmu człowieka. Wyposażone są w filtry, zatrzymujące kurz, pył, bakterie i roztocza oraz likwidujące przykre zapachy. Klimatyzatory mogą posiadać elementy grzejne, dzięki którym można dogrzewać pomieszczenia w chłodniejsze dni. Klimatyzatory, prócz chłodzenia, wyposażono w wiele dogodnych funkcji.


Przedstawiamy najpopularniejsze oznaczenia i funkcje stosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych:
Chłodzenie - główna funkcja urządzeń klimatzacyjnych to obniżanie temperatury.
Ogrzewanie - funkcja grzania umożliwia utrzymanie stałej temperatury w okresach przejściowych, kiedy nie ma konieczności uruchamiania kotła c.o.; funkcja występująca tylko w klimatyzatorach z pompą ciepła.
Filtrowanie powietrza - klimatyzatory mogą być wyposażone w różne filtry powietrza, m.in.:
- wstępne, usuwające pyłki i kurz,
- elektrostatyczne, usuwające najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń,
- antybakteryjne, zapobiegające rozmnażaniu się bakterii wirusów i pleśni,
- węglowe lub fotokatalityczne, usuwające zapachy, przy czym fotokatalityczny nie wymaga czyszczenia ani wymiany,
- generatora jonów, usuwającego wirusy, bakterie, pleśnie, a przy okazji jonizującego powietrze i usuwającego zapachy.
Osuszanie - czyli inaczej odwilżanie powietrza do zadanego poziomu.
Wachlowanie - nawiew góra-dół (daje uczucie powiewu wiatru); niektóre klimatyzatory posiadają inteligentny system zmiany kierunku nadmuchu powietrza w trybie grzania i chłodzenia – powietrze kierowane jest pod innym kątem w trybie grzania oraz w inny w trybie chłodzenia.
Wachlowanie - nawiew prawo-lewo (daje uczucie powiewu wiatru); niektóre klimatyzatory posiadają inteligentny system zmiany kierunku nadmuchu powietrza w trybie grzania i chłodzenia – powietrze kierowane jest pod innym kątem w trybie grzania oraz w inny w trybie chłodzenia.
Nawiew wielokierunkowy (inaczej chaos lub wiatr - kombinacja góra-dół i prawo-lewo) - rozprowadza ciepłe lub zimne powietrza równomiernie po pomieszczeniu.
Automatyczne ustawienie żaluzji klimatyzatora - w określonej pozycji odpowiednio do trybu pracy. Możliwe też przy użyciu pilota.
Automatyczne zamykanie i otwieranie żaluzji - w chwili wyłączenia żaluzje zamykają się, w chwili włączenia - otwierają.
Szybkie chłodzenie - szybkie schłodzenie powietrza w pomieszczeniu do zadanej temperatury, intensywny nawiew chłodnego powietrza zwykle do 18°C.
Wentylator - włączenie funkcji powoduje krążenie powietrza bez ogrzewania lub chłodzenia.
Kilkustopniowa regulacja pracy wentylatora - umożliwia ustawienie nawiewu z różną intensywnością.
Automatyczna regulacja wentylatora i sprężarki - dostosowanie przepływu powietrza do zmian temperatury w pomieszczeniu.
Cicha praca - zapewniona nawet wtedy, gdy wentylator pracuje na wysokich obrotach, a w jednostce zewnętrznej dzięki specjalnie opracowanym kształtom łopat wentylatora.
Tryb nocny (sleep) - powoduje, że klimatyzator będzie automatycznie i stopniowo podnosił (podczas chłodzenia) lub obniżał (podczas grzania ) temperaturę w pomieszczeniu i pracuje ciszej - nie zakłócając odpoczynku; włączenie funkcji "tryb nocny" sprawi, że urządzenie klimatyzacyjne będzie pracowało bezgłośnie, ale z mniejszą wydajnością i pozwala na utrzymanie komfortowej temperatury i oszczędność energii.
24-godzinny programator - umożliwia automatyczną pracę urządzenia - ustawienie godzin włączania i wyłączania urządzenia.
Automatyczne przełączanie (w klimatyzatorach z pompą ciepła) - urządzenie automatycznie wybiera opcję grzania lub chłodzenia w zależności od żądanej temperatury w pomieszczeniu.
Automatyczne wznowienie działania (automatyczny restart) - w przypadku przerwy w dopływie energii klimatyzator zapamiętuje bieżące ustawienia i automatycznie przywraca je po wznowieniu zasilania.
Chłodzenie ekonomiczne - gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu, urządzenie chłodzi w trybie oszczędnym (temperatura wzrasta o 2°C).
Czujnik ruchu - gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu, urządzenie przełącza się samo na pracę w trybie oszczędnym i powraca do poprzedniego ustawienia, gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia.
Bezprzewodowe zdalne sterowanie (pilot) - umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji klimatyzatora, programowanie funkcji i czasu ich działania, informuje o temperaturze w pomieszczeniu i włączonych funkcjach; podstawowe funkcje pilota:
- tryb chłodzenia (cool),
- tryb grzania (heat),
- tryb osuszania (dry),
- tryb automatyczny.
Oprócz ww standardowych funkcji klimatyzatory mogą posiadać:
• NOWE CZYNNIKI CHŁODNICZE: R410a i R407c. W celu ochrony naszego środowiska w klimatyzatorach zastosowane zostały nowe, przyjazne środowisku czynniki chłodnicze R410a i R407c.
• WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ KWALIFIKUJĄCA URZĄDZENIA DO KLASY EUROWENT A. Dzięki zastosowaniu wydajnych sprężarek i optymalnie dobranemu czynnikowi człodniczemu, współczynnik EER kwalifikuje urządzenia do klasy Eurowent A (powyżej 3,2W/W) oraz do klasy Eurovent B (powyżej 3,0W/W), w znacznym stopniu redukując zużycie energii.
• FUNKCJA SAMODIAGNOZY I OCHRONY. Dzięki zastosowaniu tej funkcji błędy w pracy klimatyzatora wykrywane są przez mikroprocesor i wyświetlane na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej. Funkcja ochrony uniemożliwia uruchomienie urządzenia w przypadku wykrycia błędu, zabezpieczając je w ten sposób przed uszkodzeniem.
• ZESTAW DO PRACY W NISKICH TEMPERATURACH. Zapewnia poprawną pracę urządzenia trybie chłodzenia przy temperaturze otoczenia do -15°C. Opcja ta jest wykorzystywana w takich miejscach jak serwerownie i UPS-y, gdzie chłodzenie pomieszczenia konieczne jest nawet w zimie.
• ŁATWE CZYSZCZENIE. Łatwy demontaż panela czołowego jednostki wewnętrznej, umożliwia mycie go pod bieżącą wodą.
• WSKAŹNIKI NA OBUDOWIE pozwalają z daleka uzyskać informację w jakim trybie pracuje urządzenie.
• funkcja SAMOOCZYSZCZANIA.
• system nawiewu powietrza "COANDA EFFECT",
oraz inne funkcje.
Optymalny klimatyzator, pracujący efektywnie w polskich warunkach klimatycznych, powinien mieć:
- zakres regulacji temperatury w pomieszczeniu w granicach 18-35°C,
- skok regulacji temperatury co 1°C,
- pompę ciepła typu powietrze-powietrze działającą do temperatury zewnętrznej –20°C,
- sprężarkę z płynną regulacją wydajności ,
- filtry powietrza wielokrotnego użycia z kontrolą stanu zabrudzenia,
- funkcje grzania, chłodzenia, suszenia, nawilżania i wentylacji,
- sterowanie pilotem na podczerwień.
Przy zakupie klimatyzatora warto zwrócić uwagę na klasę efektywności energetycznej: A - najmniej energochłonna (urządzenia najtańsze w eksploatacji, ale zwykle droższe przy zakupie), G - najbardziej energochłonne.