Środki przeznaczone w 2006 r. na zasilenie Funduszu Termomodernizacji w Banku Gospodarstwa Krajowego zostały wyczerpane.

W Funduszu Termomodernizacyjnym przy BGK nie ma już pieniędzy na premie dla tysięcy właścicieli domów, którzy przed zimą chcieliby je docieplić lub zmienić sposób ogrzewania W tym roku rząd przeznaczył na powyższy cel 100 mln zł, ale pieniądze szybko się rozeszły. Jak się dowiedziała Gazeta Wyborcza w BGK, w kolejce po premie czeka 600 inwestycji, głównie wspólnot mieszkaniowych. Do końca roku wpłyną jednak kolejne wnioski, tylko po 1 czerwca wpłynęło ich ok. 600. Rządowy program termomodernizacyjny wystartował w 1999 r. Premia jest nagrodą za przeprowadzenie przedsięwzięcia przynoszącego duże oszczędności energii cieplnej. Fundusz refunduje inwestorowi jedną czwartą kredytu zaciągniętego np. na ocieplenie bloku. Paweł Ołubek z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE) wyjaśnia, że dziesięcioletni kredyt jest de facto darmowy, bo premia pokrywa koszt odsetek. Jerzy Gliniecki z BGK zapewnia, że wypłaty premii będą wznowione, gdy budżet państwa zasili zostaniemy zasileni przez budżet państwa.Wiceminister budownictwa Piotr Styczeń nie wyklucza, że uda się wygospodarować dodatkowe 30-40 mln zł. Sęk w tym, że to kropla w morzu potrzeb. BGK ocenia, że przydałoby się dziesięć razy więcej! (...) Z danych BGK wynika, że w 2005 r. nagrodzonych premią zostało przeszło 1,9 tys. inwestycji termomodernizacyjnych o łącznej wartości grubo ponad pół miliarda złotych. Budżet dopłacił do nich ok. 116 mln zł. Ustawa o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98, 76/2001) określiła nową formę pomocy Państwa w procesie zmniejszania zużycia energii cieplnej w budynkach. Podstawą uzyskania premii termomodernizacyjnej, czyli umorzenia 25% kredytu jest zrealizowanie zaleceń audytu energetycznego, którego metodologia jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. Intencją Ustawy jest, aby spłata kredytu dodatkowo nie obciążała inwestora, a spłaty rat kredytowych miały pokrycie w kwocie oszczędności powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Warunkiem uzyskania kredytu jest przedstawienie audytu energetycznego, czyli rodzaj specjalnej analizy, która wykazuje oszczędności kosztów energii i kosztów ogrzewania, wynikające z planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekracza 80% kosztów inwestycji, a okres spłaty kredytu nie przekracza 10 lat. Miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; na wniosek inwestora bank kredytujący może ustalić wyższe raty spłaty kapitału. Pełny tekst Ustawy Termomodernizacyjnej
Opracowanie: Redakcja Na podstawie: Gazeta Wyborcza (27 czerwca 2006 r.)