Fujitsu General Limited sukcesywnie modernizuje obiekty i urządzenia przeznaczone do testowania klimatyzatorów w siedzibie głównej w Kawasaki. Ma to na celu dalszy wzrost rozwoju technicznego klimatyzacji, co jest zasadniczą sferą działalności firmy. Ponadto w marcu bieżącego roku ukończono Centrum Badawczo Rozwojowe, ulokowane w Fujitsu General Co. Ltd. w Szanghaju, jednej z głównych fabryk urządzeń klimatyzacyjnych koncernu. Zadaniem nowego obiektu jest wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego w Chinach. Dzięki temu, Fujitsu General Limited zmierza do dalszej poprawy rozwoju technicznego i niezawodności oraz rozszerzenia działalności na rynku światowym jako zintegrowany producent urządzeń klimatyzacyjnych, oferujący szeroki asortyment produktów od małych klimatyzatorów pokojowych do domowego użytku po złożone systemy urządzeń o przeznaczeniu komercyjnym.


Popyt na klimatyzację w skali globalnej osiągnął liczbę około 58 milionów urządzeń w roku 2004, co stanowi 6,9% przyrostu w porównaniu z rokiem poprzednim, biorąc pod uwagę zarówno urządzenia pokojowe jak i komercyjne. Wiąże się to ze wzrostem wymagań na wyższy poziom mocy rozwojowych wynikający ze znacznego zapotrzebowania na usprawnienia w zakresie działań środowiskowych takich jak: projektowanie energooszczędnych klimatyzatorów na tle stanu sieci energetycznych i globalnego ocieplenia.
Fujitsu General Limited posiada obecnie 4 bazy rozwojowe:
• Kawasaki (Japonia)
• Hamamatsu (Japonia)
• Szanghaju (Chiny)
• Chonburi (Tajlandia).
Aby sprostać wymaganiom rynku i wzmocnić obiekty rozwojowe w Kawasaki i Szanghaju, Fujitsu General Limited zainwestuje łącznie 900 milionów jenów.
W bazie rozwojowej w Kawasaki, firma planuje przeprowadzenie renowacji i modernizacji około 20 urządzeń włączając w to ostatnio nabyte urządzenia pomiarowe, takie jak "komora testowania środowiska wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia", o powierzchni około 35 m2 oraz wysokiej klasy "komora do pomiaru parametrów hałasu".

Najwyższej technologicznie klasy komora
testowa środowiska wewnątrz
klimatyzowanego pomieszczenia
o powierzchni 35 m2 (Kawasaki)
Równocześnie firma kładzie nacisk na promocję centralnego sterowania i automatyki poprzez zaadoptowanie skomputeryzowanego pomieszczenia testowego już we wrześniu bieżącego roku.
W bazie rozwojowej w Szanghaju, ostatnio wprowadzonymi urządzeniami pomiarowymi są "kalorymetr" oraz "komora badań kompatybilności elektromagnetycznej", wszystko to w nowo wybudowanym Centrum Badawczo-Rozwojowym o powierzchni 2000 m2, które umożliwia rozwój produktów reprezentujących najnowsze dokonania techniki.
Dalsze ulepszenia będą się skupiać na zdolności producenta do podejmowania wyzwań z zakresu ochrony środowiska oraz rozwoju doskonałych produktów poprzez wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego w zakresie klimatyzacji, jak również dążenie w kierunku rozszerzenia działalności na całym świecie z nieporównywalnie pozytywniejszymi efektami.
Główne założenia modernizacji zaplecza badawczo-rozwojowego:

1. Modernizacja bazy rozwojowej w Kawasaki (termin realizacji: wrzesień 2005)

Urządzenia badawcze i rozwojowe bazy w Kawasaki zostaną ulepszone tak aby stanowiły przykład bazy rozwojowej najnowszego stanu techniki. Ma to na celu wsparcie przyszłych działań w branży klimatyzacyjnej włączając w to technologię zorientowaną na środowisko, np. energooszczędna praca urządzeń oraz technologia zmierzająca do podniesienia poziomu udogodnień.
Powstałe urządzenia testowe, takie jak "komora testowania środowiska wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia" oraz "komora do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego" ułatwiają osiągnięcie w tym samym czasie wysokiego poziomu energooszczędności i zwiększenia stopnia udogodnień. Znaczna modernizacja urządzeń rozwojowych obejmuje również zastosowanie skomputeryzowanych pomieszczeń testowych umożliwiających realizację wysoko zaawansowanej technologii analiz badawczych. Ponadto, scentralizowane sterowanie i automatyka pomieszczeń testowych skróci czas rozwoju najnowszego stanu techniki oraz rozwoju produktu globalnego.
a. Nowy budynek z wysokiej klasy komorami do testowania środowiska wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia oraz do pomiaru poziomu natężenia dźwięku umożliwiają osiągnięcie energooszczędnej wydajności i udogodnień na najwyższym poziomie.
Przygotowane zostały dwie komory testowania warunków środowiskowych klimatyzowanego pomieszczenia do przeprowadzania analiz 3 elementów procesu klimatyzacji: temperatury, wilgotności i wydajności powietrza zaistniałych w zasymulowanych przez komputer warunkach. Dodatkowo mierzone są: pobór mocy oraz stopień energooszczędnej wydajności i udogodnień. Jeden z obiektów wyposażony jest w najwyższej klasy komorę testową o powierzchni około 35 m2, która powstała z uwagi na wzrastający popyt na klimatyzatory o dużej wydajności obsługujące duże pokoje dzienne (obecny trend na rynku budowy mieszkań).
Nowa komora do testowania parametrów hałasu przeznaczona jest do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów natężenia dźwięku emitowanego przez klimatyzatory oraz analizy dźwięku w warunkach pogłosowych (echo) przy założeniu pracy w rzeczywistym budynku. Zwłaszcza pomiar szumów (szumy, tu w znaczeniu: dźwięki zmierzone przy wyłączonym klimatyzatorze - im mniejszy poziom szumów, tym bardziej dokładne pomiary) jest badany na wysokim technologicznie poziomie, umożliwiającym zmierzenie poziomu 12 dB przy rzeczywistym szczegółowym kontrolowaniu pomiarów temperatury i wilgotności odpowiednich dla pomiarów faktycznych warunków użytkowania urządzenia. Dzięki temu, subtelny dźwięk generowany np. wibracjami silnika jednostki wewnętrznej można szczegółowo przeanalizować, a w następstwie dokonać udoskonaleń w technologii uzyskiwania niskiego hałasu i jakości dźwięku.
Ponadto, zastosowanie takich przyrządów pomiarowych jak kalorymetr dla klimatyzatorów o dużej wydajności, umożliwia nam podwyższenie poziomu mocy rozwojowych w zakresie zastosowań najnowszych technik oraz podwyższenie niezawodności naszych urządzeń (użytku domowego jak i komercyjnego).

Pomieszczenie testowania
poziomu natężenia dźwięku
b. Znaczne umocnienie obiektów rozwojowych poprzez zaadoptowanie skomputeryzowanego pomieszczenia testowego w celu osiągnięcia wysoko zaawansowanej technologii analiz badawczych.
Firma Fujitsu osiągnęła wysoki poziom technologii analiz badawczych pozwalający na realizację wysokiej energooszczędności oraz innych zalet poprzez znaczne umocnienie obiektów rozwojowych dzięki przygotowaniu wszystkich danych testowych w formie elektronicznej, a następnie poddaniu ich obróbce i analizie komputerowej. Dodatkowo udoskonalono również technologię symulacji analizy powietrza, ciepła, wibracji, pola magnetycznego.
c. Promocja centralnego sterowania i automatyki obiektów badawczych (praca całodobowa) w celu skrócenia czasu konstruowania i rozwoju produktu o połowę.
Zmieniono lokalizację około 20 urządzeń testowych, które do tej pory były rozproszone, zbierając je wszystkie razem na jednym piętrze o powierzchni 3000 m2. Zebranie osprzętu badawczego zapewniło ich efektywniejsze wykorzystanie a wprowadzone nowe urządzenia pozwoliły na dalsze udoskonalenia sprawności i dokładności w wykonywaniu testów. Ponadto, umożliono całodobową pracę urządzeń testowych poprzez scentralizowanie sterowania i automatyki prac badawczych. Dzięki temu, skrócono o połowę czas powstawania nowego produktu.

2. Modernizacja bazy rozwojowej w Szanghaju (termin realizacji: marzec 2005)

Nowo wybudowane Centrum Badawczo-Rozwojowe, wyposażone w pionierskie urządzenia przeznaczone do prowadzenia prac rozwojowych nad wysoko zaawansowanymi technologicznie produktami jak np. modele typu Inverter.

Nowo wybudowane
Centrum Badawczo-Rozwojowe (Shanghai)
Firma ukończyła budowę centrum badawczo-rozwojowego w marcu 2005 roku. Centrum, mieszczące się w siedzibie Fujitsu General Co. Ltd. w Szanghaju, wyposażono m. in. w "komorę badań kompatybilności elektromagnetycznej", kalorymetr, "CAD".

Pomieszczenie badań
kompatybilności elektromagnetycznej
Wprowadzając wyżej wymienione urządzenia, lokalna kadra inżynierska oraz inżynierowie w siedzibie głównej mają możliwość wymiany myśli technicznej i rozwoju najnowszych modeli serii Inverter w Chinach - w celu realizowania bezpośredniej strategii dotyczącej produktu.
W ramach przedstawionej strategii rozwoju dział klimatyzacji Fujitsu General Limited będzie globalnie i w szybkim tempie wpływał na rozwój konkurencyjnych produktów o wysokim poziomie udogodnień zorientowanych na środowisko np. energooszczędna praca urządzeń w czterech bazach rozwojowych: Hamamatsu i Tajlandia oraz Kawasaki i Szanghaj.