Nowy system klimatyzacyjny ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w Polsce.


W roku 2007 Fujitsu General Limited wprowadziła na rynek europejski nowy, zaawansowany system klimatyzacji: Airstage seria V.

Fujitsu Airstage V
Opiera się on na dotychczasowych osiągnięciach technologii "inverter", która z roku na rok wypiera dotychczasowe konwencjonalne układy. System ten wykorzystuje czynnik chłodniczy R410A, który jest obecnie najefektywniejszym czynnikiem w tej branży. Oferta urządzeń obejmuje zmodernizowane jednostki wewnętrzne, które oprócz sprawdzonych rozwiązań technicznych (efektem jest np. mniejszy hałas pracy, bądź precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury) pozwalają również na dopasowanie się do każdej aranżacji architektonicznej. Zaproponowane agregaty zewnętrzne standardowo umożliwiają pracę w temperaturze -20oC, co pozwala obecnie rozpatrywać te systemy jako silną konkurencję dla układów wody lodowej oraz konwencjonalnych układów grzewczych. Zakres produkcji obejmuje także elementy sterowania - od najprostszych pilotów po układy powalające na stworzenie inteligentnych budynków. O jakości produktu i oferowanych w tym systemie rozwiązaniach świadczy fakt zastosowania urządzeń na obiekcie Ritz-Carlton Hotel w Indonezji, gdzie łączna ilość jednostek wewnętrznych wyniosła blisko 1200 szt., a łączna chłodnicza moc systemu blisko 7MW.
Mając na uwadze długoletnie doświadczenie Fujitsu w branży klimatyzacyjnej oraz rozbudowane zaplecze rozwojowe, można śmiało stwierdzić, że wprowadzany produkt znajdzie swoich odbiorców, którzy potwierdzą miejsce w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się urządzeń w Europie i na świecie.
Pierwsza prezentacja nowego systemu Fujitsu - Airstage seria V w Polsce miała miejsce w Kudowie-Zdroju 19-21 stycznia br. podczas konferencji dla projektantów systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zorganizowanej przez firmę Klima-Therm. Na spotkanie w Górach Stołowych licznie przybyli projektanci z całej Polski. Podczas konferencji goścom zaprezentowano nowe urządzenie VRF, które już od dwóch lat jest z powodzeniem instalowane w innych częściach świata. Prezentacja multimedialna na temat nowego systemu wywołała wśród zgromadzonych projektantów duże zainteresowanie i zapoczątkowała serię pytań i dyskusję.

Rafał Czyż podczas prezentacji Airstage V

Uczestnicy styczniowej konferencji
Fujitsu w Kudowie-Zdroju


Firma KLIMA-THERM® jest Generalnym Przedstawicielem japońskiego koncernu FUJITSU GENERAL w Polsce, Szwecji, Finlandii, na Litwie, Łotwie i w Estonii.
FUJITSU GENERAL powstała w roku 1936 w Japonii. Dynamiczny rozwój firmy pozwolił na osiągnięcie czołowej pozycji na światowym rynku klimatyzacji oraz urządzeń segmentu IT.
Podstawowymi produktami FUJITSU GENERAL są:
- systemy klimatyzacyjne i grzewcze
- ekrany plazmowe
- projektory multimedialne
- sprzęt komputerowy
- komponenty elektroniczne
Priorytetem koncernu jest oferowanie rozwiązań charakteryzujących się oszczędnością, trwałością i niezawodnością. W tym celu w fabrykach FUJITSU GENERAL stosuje się kontrolę jakości opartą na międzynarodowej normie ISO 9001, której przedmiotem jest zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami Klientów.