Informacja o atestach higienicznych dla klimatyzatorów marki Fuji Electric.
30 czerwca br. firma IGLOTECH uzyskała Atesty Higieniczne, wydane przez Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, na klimatyzatory marki FUJI ELECTRIC. Atesty potwierdzaja fakt, że produkty tej marki "odpowiadają wymaganiom higienicznym obowiązującym na terenie Polski, przy zastosowaniu do wentylacji oraz klimatyzacji (chłodzenie; grzanie; osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym w zakładach opieki zdrowotnej i branży żywnościowej."