Szkody powstałe w pomieszczeniach biurowych związane są głównie z klimatyzacją. Według towarzystw ubezpieczeniowych, najczęstszym powodem szkód, po pożarach i kradzieżach, są zalania. Opierając się na tym stwierdzeniu, firma TTK opracowała wydajny, cyfrowy system wykrywania wycieków o nazwie FROG-SYS Numérique, oparty na wykorzystaniu «inteligentnych» przewodów detekcyjnych.Technologia FROG-SYS Numérique umożliwia wykrywanie i natychmiastową lokalizację z dokładnością do jednego metra niepożądanej obecności wszelkich płynów, na przykład w sufitach podwieszanych, podwyższonych podłogach, w kanałach i pomieszczeniach technicznych.

FROG-SYS Numérique
składa się z zespołu tzw. "inteligentnych" przewodów detekcyjnych połączonych z centralną jednostką detekcyjną.
Każdy odcinek przewodu detekcyjnego wyposażony jest w chip elektroniczny umieszczony na złączu, który w sposób niezależny przekazuje do centrali informację o powstałej usterce.
Kiedy jeden z przewodów detekcyjnych wykryje obecność jakiejś cieczy, informacja przekazywana jest natychmiast do detekcyjnej jednostki centralnej, która uruchamia alarm dźwiękowy oraz świetlny.
Lokalizacja przecieku pojawia się na wyświetlaczu ze wskazaniem przewodu, daty i godziny wystąpienia zdarzenia.
Cyfrowa technologia umożliwia niezależne kontrolowanie do 180 przewodów detekcyjnych. Nadzór nie dotyczy tylko przewodu, na którym pojawia się przeciek, jednocześnie monitorowane są również inne przewody.
Gama przewodów FROG-SYS Numérique wykrywa wszelkiego rodzaju ciecze, nawet najbardziej niebezpieczne, a wśród nich wodę, kwasy, zasady, produkty naftowe i rozpuszczalniki.

Zalety systemu

ciągła ochrona stref ryzyka przy użyciu "inteligentnego" przewodu,
cyfrowy system wykrywania zapewniający precyzję i niezawodność,
natychmiastowa i precyzyjna lokalizacja źródła każdego wycieku,
natychmiastowe działanie w przypadku większej liczby usterek ponieważ wszystkie przewody detekcyjne są od siebie niezależne,
konfiguracja systemu przez użytkownika: oznaczenia przewodów detekcyjnych, parametry eksploatacji,
zapis trzydziestu ostatnich zdarzeń przechowywany w pamięci i dostępny do konsultacji w każdej chwili,
modułowy i ewolucyjny system,
łatwość instalacji, eksploatacji i utrzymania.
Więcej o FROG-SYS Numérique na stronie firmy TTK: www.ttk.fr
Firma TTK obecna będzie na targach MIDDLE EAST ELECTRICITY w Dubaju w dniach od 15 do 18 lutego 2004.

Źródło informacji: Serwis prasowej informacji technicznej Francuskiej Agencji d/s Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE działający przy Misji Ekonomicznej Ambasady Francji w Warszawie