Krakowskie Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o. zmieniło nazwę na FRAPOL Sp. z o.o.

FRAPOL - zmiana nazwy firmy
Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany nazwy

z: Przedsiębiorstwo Polsko - Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o.
na:
Frapol Sp. z o.o.


Forma prawna, adres firmy, nr NIP, numery rachunków bankowych oraz pozostałe dane nie uległy zmianie.
Przeczytaj: [attach=attach1]Oświadczenie Prezesa Zarządu Frapol Sp. z o.o.[/attach]


Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.