We Wrocławiu przy ulicy Szewskiej w zabytkowym Domie Towarowym Kameleon została uruchomiona pierwsza instalacja oddymiająca zbudowana na systemie stalowych przewodów oddymiających typu PD.

FRAPOL: Pierwsza instalacja oddymiająca PD uruchomiona
Instalacja ta została zamontowana w sklepie znajdującym się na poziomie -1 i jest w całości wykonana ze stalowych przewodów oddymiających typu PD. Instalacja ta łączy się poprzez klapy oddymiające z żelbetowym szachtem oddymiającym. Wentylatory oddymiające znajdują się na poziomie dachu.
Fot. FrapolFot. Frapol
Instalacja w całości została wykonana oraz dostarczona wraz z wszystkimi materiałami przez P.U.H. FRAPOL.
Fot. FrapolFot. Frapol
Pomimo nietypowej konstrukcji budynku montaż przebiegł bezproblemowo. Instalacja pracuje od 10 czerwca 2011 roku.

PDKonstrukcja stalowych przewodów oddymiających typu PD gwarantuje odporność ogniową oraz dymoszczelność wynoszącą 120 minut. Zostały dopuszczone do stosowania w strefach pożarowych, których strop ma odporność ogniową do REI120 włącznie. Służą do budowy poziomych instalacji wentylacji oddymiającej jednostrefowej w budynkach dowolnego typu (garaże podziemne, galerie handlowe, budynki mieszkalno – biurowe). W instalacjach tego typu nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych płyt ognioodpornych lub wełny mineralnej. Pozwala to znacznie zredukować koszt takiej instalacji, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.
Instalacje takie mogą być samodzielną instalacją wentylacji oddymiającej jednostrefowej bądź mogą się łączyć się z instalacją zbiorczą, wielostrefową.
Rodzaje elementów, wymiary oraz sposób montażu są zbliżone do standardowej instalacji wentylacyjnej.
Firma FRAPOL oferuje pełny system przewodów oddymiających typu PD. Zawiera on elementy instalacji wentylacji oddymiającej wraz z elementami montażowymi oraz montażem zgodnym z aktualnymi wymaganiami przeciwpożarowymi. >>więcej

Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.