Firma FRAPOL uzyskała w lipcu 2002 certyfikat zgodności z normami rosyjskim upoważniający do obrotu i stosowania jej produktów na rynku rosyjskim.Na dzień dzisiejszy certyfikat obejmuje wszystkie wyroby firmy FRAPOL oprócz
klap przeciwpożarowych. Proces certyfikacji klap przeciwpożarowych. jest w
toku i w najbliższym czasie zostanie zakończony wydaniem oddzielnego
certyfikatu.
FRAPOL jest jednym z największych polskich producentów w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej.
Oferta firmy obejmuje szeroki zakres elementów i urządzeń - zaczynając od kanałów
i kształtek prostokątnych, poprzez bardziej zaawansowane klapy p. poż. i regulatory VAV,
a kończąc na nowoczesnych centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Obszar aktywności firmy FRAPOL obejmuje cały kraj oraz rynki zagraniczne - w szczególności austriacki, niemiecki i rosyjski.
Prócz działalności produkcyjnej firma zajmuje się także kompleksowym wykonawstwem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, obejmującym dostawy i montaż własnych produktów, kompletację urządzeń branż pokrewnych, projektowaniem instalacji oraz obsługą eksploatacyjną.
(foto: FRAPOL; centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna)