Dzięki zastosowaniu najnowszych siłowników NMV-D3-MP typu Compact firmy Belimoregulatory zmiennego przepływu Frapol typu VSR-Roraz VSR-E mają teraz dużo większe możliwości.

Frapol: Nowe możliwości regulatorów VAV
Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji siłowników NMV-D3-MP Compact firmy BELIMO, regulatory zmiennego przepływu FRAPOL typu VSR-R (okrągłe) oraz VSR-E (prostokątne) mają teraz dużo większe możliwości.
Najważniejszą z nich jest możliwość sterowania regulatorem nawet do całkowitego zamknięcia. Dzięki zastosowaniu podzespołów nowego typu uzyskano możliwość ustawienia Vmin = 0 m3/h.
Nowe regulatory VAV produkowane przez firmę FRAPOL zyskały również możliwość precyzyjnego sterowania już 15 sekund po uruchomieniu.
VSR-R - o przekroju okrągłym

VSR-R
Dn (średnica) – 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 mm
L (długość) – zależna od średnicy


Produkowane przez firmę FRAPOL regulatory VAV przeznaczone są głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w których strumień powietrza jest zmienny. Umożliwiają one płynną regulację ilości powietrza (np. nawiewnego do pomieszczenia lub strefy) w zakresie pomiędzy ustawioną dolną i górną wartością, w zależności od chwilowego poziomu sygnału sterującego. Ten z kolei może być zależny przykładowo od aktualnej temperatury lub stężenia CO w pomieszczeniu.
VSR-E - o przekroju prostokątnym

VSR-E
B (szerokość) – od 200 do 1000 mm
H (wysokość) – 120, 230, 345, 460, 575 mm
L (długość) – 530 mm


Regulatory VAV firmy FRAPOL mogą być również wykorzystywane do utrzymania stałego przepływu powietrza. Wówczas służą one do kompensacji występujących w instalacji zmian oporów przepływu. Przykładem zastosowania w tym trybie pracy może być utrzymanie stałej ilości powietrza dostarczonego do sali operacyjnej wyposażonej w nawiewnik z filtrem wysokiej klasy, niezależnie od stopnia zabrudzenia filtra.

Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.