Frapol jest w trakcie modernizacji instalacji klimatyzacyjnej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Frapol: Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w Pałacu Prezydenckim
Zakres prac obejmuje m.in. demontaż starych kanałów, montaż nowych kanałów w technologii TOP-AIR, dostawę i montaż centrali klimatyzacyjnej wraz z nawilżaczem parowym, demontaż i ponowne wykonanie instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego oraz wykonanie automatyki i zasilania elektrycznego.
Zakończenie zadania planowane jest na początek października 2011 r.

>>Pałac Prezydencki w Warszawie - historia

fot. Sfu, http//commons.wikimedia.org
Źródło: FRAPOL Sp. z o.o.