Kompaktowe centrale klimatyzacyjne do sal operacyjnych FRAMEDIC - zgłoszone do Konkursu na najciekawszy produkt wystawy FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2012.

FRAPOL: Centrale  FRAMEDIC - do klimatyzacji sal operacyjnych
Modułowa szafa klimatyzacyjna FRAMEDIC produkowana przez firmę Frapol Sp. z o.o. służy jako kompletne rozwiązanie (wraz ze zintegrowaną automatyką sterującą) do obróbki powietrza w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych takich jak sale operacyjne, pomieszczenia aseptyczne, laboratoria farmaceutyczne, itp.

Konstrukcja szafy FRAMEDIC została tak zaprojektowana aby wyeliminować miejsca, w których mogłyby gromadzić się zanieczyszczenia (wszystkie powierzchnie są gładkie) oraz zapewnić możliwość dezynfekcji i czyszczenia wnętrza szafy. Wszystkie podzespoły wykonane są z materiałów niesprzyjających rozwojowi mikroorganizmów i bakterii. Do podzespołów z każdej strony zapewniony jest dostęp (w celu czyszczenia i dezynfekcji elementów). Obudowa posiada wewnętrzne oświetlenie a rewizje wyposażone są w duże okienka inspekcyjne. Zastosowano zespoły wentylatorowe typu EC lub PLUG (w rozwiązaniu poziomym szafy FRAMEDIC) z płynną regulacją wydajności i pomiarem przepływu powietrza. Szafa FRAMEDIC opcjonalnie wyposażona jest w redundantny układ wentylatorów (w celu zapewnienia pełnej niezawodności). Urządzenie wyposażone jest w kompletny układ automatyki sterującej parametrami powietrza w pomieszczeniu. Wysoką sprawność cieplną urządzenia zapewnia układ odzysku ciepła oraz pompa ciepła. Parametry szafy FRAMEDIC są określone wg .norm PN-EN 1886 oraz PN-EN 13053 1946-4.

Urządzenie dostępne jest w konfiguracji poziomej i pionowej. Zakres wydajności wielkości pionowych 2000-7500 m3/h, dla poziomych 2000-10000 m3/h. Wentylatory (EC lub PLUG) o mocy 2,2-5,5 kW. Moc chłodnicza 13-49 kW. Nawilżanie 15-60 kg/h. Odzysk ciepła 14,4-54 kW. Nagrzewnica wtórna 14-52 kW.

Framedic posiada Certyfikat zgodności z normą DIN 1946-4, Atest PZH oraz Certyfikat CE.

>>więcej o FRAMEDIC
Najciekawszy produkt FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2012 poznamy 22 marca br. - drugiego dnia wystawy.

[attach=attach1]FRAMEDIC nr 20[/attach]

Źródło: www.forumwentylacja.pl