Przedstawiamy ramowy program seminariów 10. edycji Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja.

Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2012: Ramowy program seminariów
[H3]Ramowy program seminariów FW-SK edycji 2012[/H3]
Szczegółowe informacje o autorach referatów i godzinach prezentacji - wkrótce na www.forumwentylacja.pl

[H3]21 marca[/H3]

Wentylacja pożarowa
- Założenia ewakuacji w konfrontacji z socjologią
- Budynki wysokie w ochronie przeciwpożarowej jako obiekty niestabilne hydraulicznie – układy adaptacyjne
- Ochrona pionowych dróg ewakuacji z uwzględnieniem zjawisk fizycznych - wyniki symulacji komputerowych
- Nowelizacja norm EN 12101-6 "Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień - Zestawy urządzeń" i EN 12101-13 „Projektowanie systemów różnicowania ciśnień” - aktualny stan prac w CEN
- Trudna droga do realizacji skutecznego systemu wentylacji pożarowej – doświadczenia projektanta
- Problemy w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej - doświadczenia z prób odbiorczych
- Stanowisko biura zagrożeń KG PSP na temat wymagań skuteczności systemów wentylacji pożarowej
- Rozszerzalność cieplna przewodów oddymiających pod wpływem wysokiej temperatury oraz metody kompensacji powstałych wydłużeń
- Szczelność klap ppoż a energochłonność instalacji wentylacyjnej
- Spodziewane zmiany w przepisach w zakresie wentylacji pożarowej

Wentylacja naturalna
- Szczelność okien - wymagania
- Wady przewodów kominowych
- Obowiązki kominiarza, zarządcy, użytkownika - w świetle przepisów

Wentylacja mechaniczna
- Projektowanie wentylacji w kuchniach profesjonalnych
- Kontrola zanieczyszczeń w salach pacjentów - wybór i optymalizacja systemu wentylacji z wykorzystaniem najnowszych modeli numerycznych oddychania i kaszlu oraz technik CFD
- Nowe wymagania dotyczące wentylatorów o mocy od 125 do 500 kW

Seminarium dla architektów
- Komfort termiczny w budynkach
- Wpływ rozwiązań architektonicznych na instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach
- Wykorzystanie kominów słonecznych w wentylacji
- Skuteczne systemy zabezpieczenia dróg ewakuacji w przestrzeni technicznej budynku
- Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) - wytyczne projektowe dla architektów
- Wentylacja naturalna w budynkach mieszkalnych - wytyczne projektowe dla architektów
- Wentylacja mechaniczna w budynkach mieszkalnych - wytyczne projektowe dla architektów


[H3]22 marca[/H3]

Klimatyzacja
- Komfort termiczny w pomieszczeniach
- Kierunki rozwoju współczesnych central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Skojarzenie źródeł ciepła i zimna w budynku – utopia czy konieczność?
- Dryfy temperatury w pomieszczeniu biurowym
- Automatyka sterująca systemami HVAC
- Czy ESEER jest wiarygodnym wskaźnikiem kosztów eksploatacji?

Wentylacja
- Spodziewane zmiany przepisów techniczno-budowlanych
- GWC - zasady projektowe, doświadczenia eksploatacyjne
- Wytyczne SPW - wentylacja z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych
- Dokładność pomiarów parametrów powietrza a zużycie energii

Racjonalne użytkowanie energii
Seminarium przygotowane we współpracy ze Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych
- Przedsięwzięcia architektoniczne, budowlane i organizacyjne sprzyjające ograniczeniu zużycia energii
- Oczekiwany poziom komfortu a zużycie energii
- Dostosowywanie intensywności wentylacji do potrzeb
- Optymalizowanie zużycia ciepła, chłodu i energii elektrycznej w instalacjach wentylacji i klimatyzacji
- Budynki blisko zero energetyczne – wyzwania dla projektantów systemów wentylacji i klimatyzacji

[H3]Prezentacje techniczne[/H3]
Prezentacje w dniach 21-22 marca, prowadzone w trakcie seminariów
- Aereco - Szczelność klap ppoż a energochłonność instalacji wentylacyjnej
- Belimo - Nowości w ofercie BELIMO
- BSH - Praktyczne wskazania dotyczące projektowania i odbioru instalacji nadciśnieniowych
- Ciat - Wentylacja wyporowa w służbie zdrowia. Wykorzystanie modelowania CFD w celu optymalnego doboru nawiewników wyporowych GRYFIT
- Colt - Chłodzenie adiabatyczne w przemyśle
- Daikin - Systemy wody lodowej - rozwiązania energooszczędne
- Darco - Powietrzne obiegi grzewcze i zasilające w kominku
- Elektronika SA - Chillery EXP – Systemy poliwalentne. Technologia i zastosowania
- Frapol - FRAMEDIC – Kompaktowe centrale klimatyzacyjne do sal operacyjnych
- Harmann - Nowości w ofercie Harmann - wentylatory do laboratoriów, digestoriów i przemysłu chemicznego
- Klima-Therm - Odzysk ciepła w systemach VRF
- Panasonic - Zasilane gazem systemy VRF Panasonic
- Smay / Plum - iSWAY adaptive - system różnicowania ciśnień z regulacją adaptacyjną
- Midea - Porównanie funkcjonalności systemu trójrurowego do dwururowego VRF Midea
- Top Air Sofik - Kanały Akustyczne TOP AIR. 15 lat na polskim rynku
- Trox - Innowacyjne wykorzystanie technologii materiałów polimerowych w nawiewnikach i skrzynkach rozprężnych
- Ventia / Stavoklima - Programy doboru dla projektantów dla produktów KOMFOVENT oraz STAVOKLIMA
- Venture Industries - Wysokosprawne wentylatory osiowe
- Ziehl-Abegg - Wentylatory promieniowe na wysokie temperatury – PR T i PRdry.

FORUM WENTYLACJA 2012 - SALON KLIMATYZACJA 2012FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA to jedyna w kraju wystawa w branży poświęconą wyłącznie tematyce wentylacji i klimatyzacji. Dziesiąta, jubileuszowa edycja FORUM odbędzie się w dniach 21-22 marca 2012 roku (środa - czwartek), w Centrum Kongresowo-Hotelowym "Gromada" przy ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.
FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA adresowane jest do projektantów, wykonawców, producentów, dostawców oraz odbiorców systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Branżowym seminariom podczas FWSK towarzyszy wystawa producentów prezentująca czołowych dostawców urządzeń, elementów i sprzętu wykorzystywanych do budowy i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji.
Część wystawy - SALON KLIMATYZACJA - poświęcona jest zagadnieniom klimatyzacji i chłodnictwa.
Do zwiedzenia wystawy zachęca szeroki zakres prezentowanych produktów oraz wiele nowości zapowiedzianych przez producentów. Wydarzenie to daje możliwości zapoznania się z aktualną ofertą rynkową, a także ułatwia nawiązanie roboczych kontaktów z dostawcami.
Podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się również konkurs na "Najciekawszy Produkt", w którym wezmą udział wyroby wprowadzone na rynek nie wcześniej niż w styczniu 2011.
Organizatorem FWSK jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja.


Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Źródło: www.forumwentylacja.pl