W ciągu dwóch dni wystawy 16-17 marca br. odbędzie się kilkadziesiąt prelekcji i prezentacji technicznych podzielonych na bloki tematyczne: wentylacja, klimatyzacja, certyfikacja energetyczna, wentylacja pożarowa, budownictwo mieszkaniowe.

FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2010 - program seminariów
W imieniu Stowarzyszenia Polska Wentylacja zapraszamy na seminaria towarzyszące wystawie FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA 2010.
W ciągu dwóch dni (16-17.03.2010) odbędzie się kilkadziesiąt prelekcji i prezentacji technicznych podzielonych na bloki tematyczne: wentylacja, klimatyzacja, certyfikacja energetyczna, wentylacja pożarowa, budownictwo mieszkaniowe.

Szczególnie polecamy zagadnienia związane ze świadectwami energetycznymi, oszczędnością energii, wentylacją pożarową.

Wśród prelegentów są przedstawiciele Politechnik: Warszawskiej, Krakowskiej, Wrocławskiej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.


Ramowy program seminariów

Seminaria odbędą się w godzinach 9:00 - 15:00 na terenie wystawy.wtorek, 16 marca

Wentylacja
• Aspekty energetyczne całorocznego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepła
• Zapotrzebowanie energii do transportu powietrza w układach ze zmiennymi strumieniami powietrza
• Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużych zyskach ciepła
• Błędy w projektach systemów wentylacji i klimatyzacji
• Chłonność akustyczna - sposób obliczania poziomu dźwięku od wentylacji w pomieszczeniu, na podstawie PN 87 02151/02
• Zastosowanie programu VENTOS do projektowania wentylacji naturalnej w kubaturowych obiektach przemysłowych o dużych zyskach ciepła
• Badania aeroakustyczne nawiewnika schodkowego. Studium przypadku - budowa hali widowiskowo-sportowej
• FloVENT - efektywne narzędzie CFD do modelowania warunków mikroklimatycznych – studium przypadku – optymalizacja projektu systemu klimatyzacji na przykładzie pomieszczenia biurowego

Klimatyzacja
• Czynniki chłodnicze – zmiany w prawie, konsekwencje techniczne
• Analiza zastosowania odzysku ciepła z instalacji ziębniczej w budynku hotelowym – studium przypadku
• Analiza wpływu zmian w instalacji wentylacji i chłodzenia na charakterystykę energetyczną budynku - studium przypadku
• Wpływ poprawnego zainstalowania oraz właściwego serwisowania systemów klimatyzacji na zużycie energii
• Możliwości zastosowania pomp ciepła typu "powietrze-woda" w polskich warunkach klimatycznych
• Trendy i rozwój urządzeń klimatyzacyjnych w aspekcie oszczędności energii w nowoczesnych budynkach

Prezentacje techniczne:
Energooszczędność chillerów Rhoss - Elektronika S.A. ● Free cooling według RC Group - Czy zawsze? - RC Polska ● Pakietowe rozwiązanie chłodnictwa, klimatyzacji i ogrzewania dla sklepów - Daikin Airconditioning ● Energooszczędne rozwiązania klimatyzacyjne w nowoczesnym data center - Emerson Network Power ● Klimakonwektory Actionclima – Iglotech ● Technologia EC – Wentylacja przyjazna środowisku – Systemair ● Nawiewniki indukcyjne z wymiennikiem ciepła – Trox ● Wentylatory Ecblue rozwiązanie dla oszczędnych – Ziehl-Abegg ● Wentylatory TD Silent – Venture Industries ● Sterowanie Komfortem wewnętrznym budynków – Kimo ● Nowości w ofercie BELIMO Nowe technologie i produkty w instalacjach wentylacyjnych Centrum Klima S.A.

środa, 17 marca

Wentylacja pożarowa
• Zmiany przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
• Zakres kompetencji projektanta i rzeczoznawcy
• Wymagania dla elementów instalacji wentylacji pożarowej określane na podstawie komputerowych symulacji warunków pożaru

Certyfikacja energetyczna
• Wpływ wydania polskiej wersji Normy PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków” na przepisy i procedury wykonywania świadectw energetycznych
• Przykłady świadectw energetycznych w budynkach użyteczności publicznej – procedura, komentarz, sugestie rozwiązania nietypowych zagadnień
• Innowacyjne rozwiązania architektoniczne – wpływ na instalacje
• Wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii dla przedsiębiorców
• Energooszczędne sterowanie systemami wentylacji i klimatyzacji

Budownictwo mieszkaniowe
Wentylacja naturalna, bezpieczne techniki kominowe, modernizacje
• Zaczadzenia. Przyczyny, skala zjawiska i środki zaradcze - kampania przeciw zaczadzeniom „Ciepło jest ulotne…
• Błędy w budowie kanałów wywiewnych wentylacji naturalnej, ciąg wsteczny
• Renowacja kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Dostępne techniki, zasady wykonania
• Instruktaż w zakresie odbioru i kontroli okresowej kanałów wentylacyjnych i spalinowych
• Nasady kominowe. Przegląd rozwiązań i ich zastosowanie
• Klasyfikacja i znakowanie kominów. Przegląd rozwiązań
• Wentylacja pomieszczeń w budownictwie mieszkalnym wyposażonych w gazowe grzejniki wody przepływowej - kierunki poprawy bezpieczeństwa
• Zasady wprowadzania na rynek wyrobów wentylacyjny

Prezentacje techniczne:
Prawidłowa instalacja urządzeń pomiarowych i wykonawczych w systemach wentylacji w strefach zagrożonych wybuchem - B&L International ● Projektowanie systemów oddymiania z wykorzystaniem CFD i metod inżynierskich - studium przypadku na przykładzie galerii handlowej z wykorzystaniem FloVENT – CIAT ● Wentylatory osiowe w aspekcie ochrony przeciwpożarowej – Mercor ● Innowacyjne systemy ciśnieniowego zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych w przypadku pożaru – Smay ● Nowoczesne systemy wentylacji hybrydowej dla budownictwa indywidualnego i przemysłowego – Darco ● Modernizacja wentylacji mechanicznej w wielokondygnacyjnym budynku mieszkalnym - studium przypadku – Aereco ● Ogrzewanie nadmuchowe budynków mieszkalnych i użytkowych - Polski Komfort ● Geo-Klimat energooszczędne rozwiązanie HVAC w układzie z GWC i pompą ciepła - Pro-Vent ● Gruntowy, powietrzny wymiennik ciepła jako instalacja wspomagająca ogrzewanie i chłodzenie sal gimnastycznych w szkołach – Rehau ● Pompa ciepła powietrze/woda WATERSTAGE FUJITSU. Doświadczenia eksploatacyjne oraz kierunki rozwoju – KLIMA-THERM

Uwaga: wśród uczestników seminariów rozlosowane zostaną 2 licencje profesjonalnego oprogramowania do projektowania instalacji wentylacyjnych i 4 poradniki Recknagel 2008/2009.

Źródło: www.forumwentylacja.pl