Data rozpoczęcia
2009-03-19
Data zakończenia
2009-03-19

18-19.03.2009r., Warszawa

Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2009, największa w Polsce wystawa branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej odbędzie się w dniach 18-19 marca w Warszawie.

VII edycja zgromadzi najważniejszych producentów i dostawców urządzeń, a także instytucje i organizacje branżowe oraz prasę. Ponad 120 wystawców zaprezentuje się na dwóch poziomach ekspozycyjnych. Zapowiadają dziesiątki nowych produktów. Wystawa będzie mieć rekordową w swej historii wielkość.Jak co roku podczas wystawy odbędzie się interesujący cykl seminariów szkoleniowych, skierowanych do projektantów i wykonawców instalacji. Głównym punktem programu będzie prezentacja najnowszych zmian w przepisach dotyczących wentylacji i klimatyzacji. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury omówią zmiany w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. Zaprezentowana zostanie metodologia obliczania zapotrzebowania na energię w budynkach (pod kątem wentylacji i klimatyzacji), na potrzeby certyfikacji energetycznej. Ponadto odbędzie się szereg seminariów poświęconych technologiom, między innymi: zagadnieniom odzysku ciepła, instalacjom o zmiennej ilości powietrza (VAV), instalacjom o zmiennej ilości czynnika chłodniczego (VRV), czystości kanałów wentylacyjnych, centralom klimatyzacyjnym, klimatyzacji precyzyjnej, filtracji powietrza, izolacjom technicznym. Prezentowane będą także zagadnienia wentylacji pożarowej. Zaproszeni prelegenci omówią wytyczne projektowe, szczegóły technologiczne rożnych systemów wentylacji i klimatyzacji.

Uczestnicy seminariów będą mieć szansę na wygranie licencji profesjonalnych programów komputerowych do projektowania instalacji FDBES Ventpack 3.0, poradników Recknagel 2009 oraz innych publikacji technicznych.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.forumwentylacja.pl