Tegoroczna, czwarta edycja Forum Wentylacja organizowanego przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim formułę rozszerzono o wystawę urządzeń klimatyzacyjnych pod nazwą SALON KLIMATYZACJA.
Forum Wentylacja 2006 tradycyjnie odbyło sie warszawskim hotelu "Gromada" w dniach 8-9 marca. Wystawa była czynna w godzinach od 9.00 do 17.00. W tym czasie odwiedzający mogli zapoznać się z ofertą ponad 80 wystawców zwiazanych z branżą HVAC. Stoiska reprezentowało aż 74 producentów, firm handlowych i usługowych, 8 wydawnictw i portali branżowych a także 3 zaproszone przez organizatora Forum organizacje, w tym Korporacja Kominiarzy Polskich i ASHRAE Polonia – polski oddział Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji. ASHRAE reprezentowało swoją działalność, zachęcając polskich inżynierów do przystąpienia do tej ogólnoświatowej organizacji.
Tradycyjnie Forum Wentylacja składało się z dwóch zasadniczych części – cyklu seminariów szkoleniowych oraz wystawy producentów zorganizowanej w formie targów branżowych.
Wykłady skierowane były do osób zajmujących się zawodowo projektowaniem, budową, eksploatacją, produkcją i dystrybucją systemów klimatyzacji i wentylacji. W drugim dniu Forum odbył się również cykl wykładów przeznaczonych dla architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz kominiarzy.
Seminaria prowadzili specjaliści zaproszeni przez Stowarzyszenie (Politechnika Warszawska, Poznańska i Krakowska, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Instytut Techniki Cieplnej), a także reprezentujący między innymi: ASHRAE, Stowarzyszenie Polska Wentylacja oraz przedstawiciele firm wystawiających.
Nowością edycji 2006 był towarzyszący Forum tzw. SALON KLIMATYZACJA – wystawa urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych i poszerzenie tematyki Forum o zagadnienia klimatyzacji i chłodnictwa, wzbogacony zostanie także program seminariów.
W Konkursie na najciekawszy produkt zwiedzający wystawę wybrali produkt firmy GRYFIT - przeciwpożarową klapę odcinającą typ CX-4S. Kolejne nagrodzone produkty to:
- nasada Turbowent hybrydowy (Darco),
- system klimatyzacji świeżym powietrzem (Kampmann).
W drugim konkursie Branża nas lubi, na najsympatyczniejszą firmę wyróżnienie otrzymały cztery firmy: Onninen, Paroc, Darco i Mercor.
Do głosowania posłużyły karty wstępu, a o zaszczytnym tytule decydowała jedynie liczba oddanych głosów.
W tym roku w ramach Forum po raz drugi odbył się Dzień Instalatora. Z myślą o reprezentantach firm instalacyjnych przygotowano specjalne wykłady, na których poruszano praktyczne zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji. Uzupełniały je pokazy technologii – przeprowadzono pokazy montażu klap odcinających oraz czyszczenia kanałów wentylacyjnych. Dla instalatorów odwiedzających Forum i Salon była przygotowana atrakcyjna niespodzianka – nagrody ufundowane przez firmy HILTI i PERLES.
Projektanci odwiedzający Forum Wentylacja i Salon Klimatyzacja 2006 również nie zostali pominięci - każdy projektant miał szansę wylosować jedną z dwóch licencji profesjonalnych programów do projektowania:
• SMOKEPACK firmy Fluid Desk
• CAD-Profi System firmy CAD PROFI.
Z okazji Forum została wydana książka zawierająca wygłoszone referaty oraz płyta CD zawierająca katalog wystawców, informacje o produktach zgłoszonych do konkursu oraz wiele informacji przydatnych osobom pracującym w branży. Rozdano także najnowszy numer biuletynu Stowarzyszenia Polska Wentylacja "Cyrkulacje".
Liczba wystawców w porównaniu do edycji 2005 zwiększyła się o 31%; nie otrzymaliśmy jeszcze danych statystycznych dotyczących zwiedzających, lecz można sądzić, że ich liczba porównywalna była do tej z roku ubiegłego.

Forum Wentylacja
daje możliwość zdobycia informacji, poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów o współcześnie stosowanych technologiach w szeroko rozumianej technice powietrza. To okazja do poznania nowości, skonsultowania realizowanych instalacji i nawiązania kontaktów handlowych.
Oficjalna strona internetowa FORUM WENTYLACJA to www.forumwentylacja.pl

Zobacz też:
- fotogaleria 1
- fotogaleria 2
- lista wystawców
- program