Tradycyjnie z okazji Forum Wentylacja wydano książkę zawierającą referaty wygłoszone podczas seminariów. Uczestnicy Forum otrzymali także specjalne wydanie "Cyrkulacji" - biuletynu Stowarzyszenia Polska Wentylacja. Ale to nie wszystkie niespodzianki wydawnicze tegorocznej wystawy...
Książka zawiera referaty wygłoszone podczas seminariów V Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2007 i II Ogólnopolskiej Wystawy Techniki Klimatyzacyjnej i Chłodniczej SALON KLIMATYZACJA 2007:
- dr inż. Anna Charkowska: Wymagania w zakresie czystości
i jakości powietrza w szpitalach
- mgr inż. Piotr Halewski: Sterowanie klapami z rozdziałem funkcji
bezpieczeństwa od funkcji komfortu
- Jan Budzynowski, Pietr Cembala: Wentylacja pomieszczeń kotłowni
- przepisy i rzeczywistość
- Krystyna Dyszlewska: Instalacja wentylacyjna jako źródło hałasu
- mgr inż. Marek Gniewek-Węgrzyn: Przegląd podstawowych pojęć akustycznych
związanych z branżą wentylacyjną. Moc akustyczna a pomiary hałasu
- dr inż. Anna Charkowska: Kształtowanie środowiska wewnętrznego
w muzeach, galeriach, bibliotekach i w archiwach
- Piotr Fija/kowski: Projektowanie wentylacji hybrydowej
w budynkach mieszkalnych
- Zbigniew A. Ta/ach, Piotr Cembala: Zagadnienia wentylacji pomieszczeń z urządzeniami
grzewczymi z zamkniętą komorą spalania
- REHAU: Gruntowy wymiennik ciepła Awadukt Thermo
firmy Rehau w obiektach przemysłowych na przykładzie
marketu firmy Tesco w Zdzieszowicach koło Opola
- AERECO WENTYLACJA: Termohigrometr, psychometr i pomiary wilgotności
- mgr inż. Duśan Zgavec, mgr inż. Paweł Tymiński: Nawiewniki wirowe OD-B/TR firmy IM P Klima
z regulacją termostatyczną
- dr inż. Kazimierz Wojtas, mgr inż. Kamil Cieśla: Wpływ kategorii komfortu klimatu wewnętrznego
na projektowanie systemów klimatyzacji
w obiektach użyteczności publicznej
- dr inż. Jarosław MOlier: Wpływ wymiarowania sieci przewodów powietrznych
na zapotrzebowanie energii
- Jarema Chmielarski: AF/ Armaf/ex - izolacja
o parametrach akustycznych dla chłodnictwa
- dr inż. Tomasz M. Mróz: Opłacalność w centralach wentylacyjnych
- Norbert Bartkowiak: Sterowanie cyfrowe przeciwpożarowych
klap odcinających w praktyce
- dr inż. Andrzej Odyjas: Aspekty ekonomiczne nawilżania i osuszania powietrza
w systemach klimatyzacji komfortu
- ZIEHL-ABEGG: Regulacja prędkości obrotowej
wentylatorów Ziehl-Abegg
- Piotr Kusyk: Wentylatory Venture Industries
dla stref zagrożonych wybuchem
- dr inż. Edward Przydróżny, dr inż. Marcin Sompoliński, dr inż. Sylwia Szczęśniak: Energetyczne aspekty kształtowania mikroklimatu sklepów w centrach handlowych
- mgr inż. Tomasz Kamieński: MCR FID PRO - nowa klapa
w rodzinie jednopłaszczyznowych klap
odcinających produkowanych przez Mercor SA
- Jacek Hendiger: Nawiewniki o zmiennej charakterystyce
do obiektów wielkokubaturowych
- dr inż. Jarosław MOlier, mgr inż. Aleksander Wojtas: Klimatyzatory typu Split - poprawna instalacja i eksploatacja gwarancją długotrwałego użytkowania
- DAIKIN AIRCOND/TIONING POLAND: Agregaty wody lodowej - nowości
- Łukasz Darłak: Wentylacja hybrydowa - w pełni ekologiczna i tania w eksploatacji
- WOLFRAM: Zasady energooszczędnego doboru wentylatorów
- METALPLAST: Typoszereg wentylatorów dachowych
przeciwwybuchowych typu WDc/s-Ex
- SWEGON: Nowe produkty firmy Swegon
- CENTRUM KUMA: Nawiewniki w ofercie Centrum Klima
- Marcin Wyszomierski: DIMcomfort - program do projektowania
i doboru elementów rozdziału powietrza
Książkę można nabyć za zaliczeniem pocztowym lub w biurze Stowarzyszenia tel./fax (022) 619 64 60, 635 13 24. Cena książki ok. 45 zł, dla Członków Stowarzyszenia - 25 zł.


Tradycyjnie wydano też płytę CD. Na płycie znajdują się m.in. prezentacje multimedialne przygotowane przez prelegentów oraz:
- program seminariów
- katalog wystawców
- prezentacje produktów zgłoszonych do konkursu
- informacje o publikacjach branżowych
- informacje o stowarzyszeniu SPW wraz z deklaracją członkowską
- logosy patronów wystawy.
Bezpłatną CD z FORUM 2006 można też zamówić drogą elektroniczną przesyłając do naszej Redakcji adres pocztowy: zamów FORUM_2007-CD.


Każdy z gości Forum otrzymał podczas rejestracji "Katalog wystawców" FORUM - SALONu 2007. Na ponad 160 stronach katalogu wystawców prócz namiarów do firm, ich ofert i zakresu świadczonych usług dodatkiem jest kolorowe wydanie prezentacji 60. produktów zgłoszonych do kokursu "Najciekawszy produkt".
Poza książką, CD i katalogiem wystawców uczestnicy Forum i Salonu otrzymali najnowsze wydanie biuletynu Stowarzyszenia Polska Wentylacja pt. "CYRKULACJE". Nazwa biuletynu pochodzi od cyrkulacji powietrza w instalacji, a także cyrkulacji i wymiany myśli, poglądów i opinii - stąd w liczbie mnogiej. W marcowym wydaniu biuletynu opublikowano m.in. informacje o:
- planach działalności SPW
- informacje rynkowe: podsumowanie roku 2006, nowi ludzie w branży, zmiany w firmach, inwestycje
- wywiad z dr inż. Kazimierzem Wojtasem m.in. o odpowiedzialności projektanta
- opinie
- informacje o rynku pracy wraz z ofertami pracy
- zestawienie polskich norm z zakresu wentylacji i klimatyzacji opracowany przez PKN we współpracy z SPW.


Biuletyn jest wydawany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja w nakładzie 4000 egzemplarzy. Otrzymują go specjaliści branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać "CYRKULACJE" prosimy o kontakt pocztą elektroniczną


FORUM było okazją do zaprezentowania środowisku pierwszego wydania miesięcznika branżowego "papiEER". Nowe czasopismo stanowi drukowaną wersję internetowego dziennika EER.pl. PapiEER koncentruje się na opiniach i poglądach specjalistów poprzez felietony techniczne i wywiady, przedstawia interesujących ludzi naszej branży i własne subiektywne opinie. W stopce redakcyjnej miesięcznika czytamy, że papiEER przedstawia i analizuje problemy polskiego rynku wentylacji i klimatyzacji, skupiając się na opiniach i poglądach specjalistów; pozwala poznać interesujących ludzi nadających koloryt naszej branży; prezentuje własne obserwacje, badania i zestawienia; pomaga w codziennym życiu firmy.
Zespołowi redakcyjnemu życzymy powodzenia!
Pojedynczy egzemplarz nowego miesięcznika kosztuje 10 zł, prenumerata roczna: 96 zł.
Wśród publikacji na Forum nowe były również wydania miesięczników branżowych takich jak Chłodnictwo&Klimatyzacja, Instal, Polski Instalator, Rynek Instalacyjny i Systemy Instalacyjne. Gazeta Prawna rozdała wśród wystawców, co prawda nie najświeższe, ale "wentylacyjne" wydanie dodatku gospodarczego (10.2006) zawierające między innymi artykuły dotyczące wyboru optymalnych rozwiązań klimatyzacyjnych (materiał dla deweloperów), porad prawnych i wywiad z dyrektorem SPW Tomaszem Trusewiczem pt. "Lekceważony jest wymóg okresowej kontorli wentylacji" . Artykuły uzupełniają opinie fachowców z branży, dane tabelaryczne dotyczące cen i czynników wpływających na jakość i komfort przebywania osób w pomieszczeniu. >>www.gazetaprawna.pl
FORUM stało sie też okazją dla Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, które zapowiedziało wydanie w 2007 r. miesięcnzika technicznego o zasięgu ogólnopolskim pt. "ENERGIA i BUDYNEK". EiB ma być czasopismem skierowanym do audytorów energetycznych, a także projektantów budowlanych i innych osób, które w swojej codziennej praktyce zajmuja się zagadnieniami racjonalizacji użytkowania energii. Stałymi działami tematycznymi nowego miesięcznika będą:
- wywiady, reportaże,
- ocena cech energertycznych obiektów
- ochrona cieplna, termomodernizacja,
- źródła ciepła, instalacje
- wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie,
- budynki niskoenergetyczne, pasywne,
- efektywność ekonomiczna przedsięwzięć,
- informacje ze świata,
- informacje Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Z okazji FORUM i SALONU 2007 firmy przygotowały się i gros z nich wydało nowe najświeższe katalogi techniczne w wersji 2007 w tym firmy Konwektor i Ventre Industries. Pojawiło się też sporo nowych wydań katalogów na płytach CD - nowości prosimy wypatrywać wkrótce w naszym dziale z katalogami

Komentarze