FORUM WENTYLACJA 2007. Materiały seminaryjne

Tytuł: FORUM WENTYLACJA 2007 - SALON KLIMATYZACJA 2007. Materiały seminaryjne.
Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Rok wydania: 2007, wyd. I
Stron: 264
Cena: 45 zł + koszty wysyłki; dla Członków SPW 25 zł + koszty wysyłki 13 zł

Książka zawiera referaty wygłoszone podczas seminariów V Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2007 i II Ogólnopolskiej Wystawy Techniki Klimatyzacyjnej i Chłodniczej SALON KLIMATYZACJA 2007.
Książkę można nabyć za zaliczeniem pocztowym. Do książek wysyłanych pocztą jest doliczana opłata za przesyłkę - 13 zł.
ZAMÓWIENIE
(w zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP)

Spis treści:
- dr inż. Anna Charkowska: Wymagania w zakresie czystości
i jakości powietrza w szpitalach
- mgr inż. Piotr Halewski: Sterowanie klapami z rozdziałem funkcji
bezpieczeństwa od funkcji komfortu
- Jan Budzynowski, Pietr Cembala: Wentylacja pomieszczeń kotłowni
- przepisy i rzeczywistość
- Krystyna Dyszlewska: Instalacja wentylacyjna jako źródło hałasu
- mgr inż. Marek Gniewek-Węgrzyn: Przegląd podstawowych pojęć akustycznych
związanych z branżą wentylacyjną. Moc akustyczna a pomiary hałasu
- dr inż. Anna Charkowska: Kształtowanie środowiska wewnętrznego
w muzeach, galeriach, bibliotekach i w archiwach
- Piotr Fija/kowski: Projektowanie wentylacji hybrydowej
w budynkach mieszkalnych
- Zbigniew A. Ta/ach, Piotr Cembala: Zagadnienia wentylacji pomieszczeń z urządzeniami
grzewczymi z zamkniętą komorą spalania
- REHAU: Gruntowy wymiennik ciepła Awadukt Thermo
firmy Rehau w obiektach przemysłowych na przykładzie
marketu firmy Tesco w Zdzieszowicach koło Opola
- AERECO WENTYLACJA: Termohigrometr, psychometr i pomiary wilgotności
- mgr inż. Duśan Zgavec, mgr inż. Paweł Tymiński: Nawiewniki wirowe OD-B/TR firmy IM P Klima
z regulacją termostatyczną
- dr inż. Kazimierz Wojtas, mgr inż. Kamil Cieśla: Wpływ kategorii komfortu klimatu wewnętrznego
na projektowanie systemów klimatyzacji
w obiektach użyteczności publicznej
- dr inż. Jarosław MOlier: Wpływ wymiarowania sieci przewodów powietrznych
na zapotrzebowanie energii
- Jarema Chmielarski: AF/ Armaf/ex - izolacja
o parametrach akustycznych dla chłodnictwa
- dr inż. Tomasz M. Mróz: Opłacalność w centralach wentylacyjnych
- Norbert Bartkowiak: Sterowanie cyfrowe przeciwpożarowych
klap odcinających w praktyce
- dr inż. Andrzej Odyjas: Aspekty ekonomiczne nawilżania i osuszania powietrza
w systemach klimatyzacji komfortu
- ZIEHL-ABEGG: Regulacja prędkości obrotowej
wentylatorów Ziehl-Abegg
- Piotr Kusyk: Wentylatory Venture Industries
dla stref zagrożonych wybuchem
- dr inż. Edward Przydróżny, dr inż. Marcin Sompoliński, dr inż. Sylwia Szczęśniak: Energetyczne aspekty kształtowania mikroklimatu sklepów w centrach handlowych
- mgr inż. Tomasz Kamieński: MCR FID PRO - nowa klapa
w rodzinie jednopłaszczyznowych klap
odcinających produkowanych przez Mercor SA
- Jacek Hendiger: Nawiewniki o zmiennej charakterystyce
do obiektów wielkokubaturowych
- dr inż. Jarosław MOlier, mgr inż. Aleksander Wojtas: Klimatyzatory typu Split - poprawna instalacja i eksploatacja gwarancją długotrwałego użytkowania
- DAIKIN AIRCOND/TIONING POLAND: Agregaty wody lodowej - nowości
- Łukasz Darłak: Wentylacja hybrydowa - w pełni ekologiczna i tania w eksploatacji
- WOLFRAM: Zasady energooszczędnego doboru wentylatorów
- METALPLAST: Typoszereg wentylatorów dachowych
przeciwwybuchowych typu WDc/s-Ex
- SWEGON: Nowe produkty firmy Swegon
- CENTRUM KUMA: Nawiewniki w ofercie Centrum Klima
- Marcin Wyszomierski: DIMcomfort - program do projektowania
i doboru elementów rozdziału powietrza


Organizator FORUM WENTYLACJA:


Źródło: ''