Forum Wentylacja 2006 tradycyjnie towarzyszyć będzie cykl wykładów skierowanych do osób zajmujących się zawodowo projektowaniem, budową, eksploatacją, produkcją i dystrybucją systemów klimatyzacji i wentylacji.


Stowarzyszenie Polska Wentylacja zaprasza na czwarte już spotkanie branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej „Forum Wentylacja”.
Jak co roku, spotkaniu towarzyszyć będzie cykl wykładów skierowanych do osób zajmujących się zawodowo projektowaniem, budową, eksploatacją, produkcją i dystrybucją systemów klimatyzacji i wentylacji. Seminaria będą się odbywać równocześnie w dwóch salach wykładowych. Jeden z seminaryjnych cykli będzie przeznaczony tradycyjnie dla projektantów (sala A), drugi dla instalatorów (sala B).
W drugim dniu forum, w sali B odbędzie się również cykl wykładów przeznaczonych dla architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz kominiarzy.
Poniżej przedstawiamy program Forum.

Program Forum Wentylacja 2006:
8 marca
godz. 9.00 Otwarcie Forum
godz. 9.15 (sala A)
Seminarium „Dyrektywa energetyczna”

- Założenia, planowane zmiany systemu prawnego regulującego projektowanie, odbiory i eksploatacje budynków ze szczególnym uwzględnieniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - mgr inż. Anna Sas-Micuń (Ministerstwo Transportu i Budownictwa)
- Określanie charakterystyki energetycznej budynków - Aleksander Panek (Narodowa Agencja Poszanowania Energii)
- Określanie zapotrzebowania na energię dla systemów wentylacji i klimatyzacji - Jerzy Sowa (Politechnika Warszawska)
- Nowe dane klimatyczne dla Polski - dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska
- Koncepcja inspekcji systemów wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska
- Wdrażanie dyrektywy energetycznej w krajach śródziemnomorskich - Costas Balaras, ASHRAE Grecja
godz. 9.30 (sala B)

- Systemy nawilżania powietrza - nowe trendy - mgr inż. Jarosław Stoltman, Swegon
- Parowe nawilżacze powietrza - Flakt Bovent
godz. 10.30 (sala B)

- Europejska zgodność CE wentylatorów przemysłowych - mgr inż. Stefan Kosztowski, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
- Wentylatory oddymiające i ich znaczenie w warunkach zagrożenia pożarowego - inż. Czesław Zientarski, F.U.W.K. Konwektor
godz. 11.00 (sala A)

- Kryteria klasyfikacyjne w zakresie komfortu w budynkach użyteczności publicznej według aktualnych norm europejskich - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
- System klimatyzacji świeżym powietrzem z wykorzystaniem pośredniego chłodzenia przez odparowanie - dr inż. Marian Rubik, Politechnika Warszawska
- Prezentacja nowych rozwiązań firmy Kampmann
godz. 11.15 (sala B)

- Akustyka elementów instalacji wentylacyjnych - dr inż. Krystyna Dyszlewska, Instytut Techniki Cieplnej
godz. 11.45 (sala B)

- Błędy w montażu klimatyzatorów - mgr inż. Janusz Kuźmiński, firma Klima
- Nowości oferty Centrum Klima
godz. 12.00 (sala A)

- Systemy VAV - zastosowanie, założenia projektowe i realizacja systemów o zmiennej ilości powietrza - mgr inż. Sławomir Sawicki, POL-CON Consulting
- Regulatory VAV firmy Smay
- Siłowniki do regulatorów VAV firmy Belimo
- Oferta siłowników firmy Gruner
godz. 12.30 (sala B)

- Odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych - typowe błędy instalacyjne - mgr inż. Przemysław Dornowski, Geoclima
godz. 13.00 (sala B)

- Systemy izolacji kauczukowych do zastosowań zewnętrznych - Mieczysław Paśniewski, K-Flex
- Izolacje techniczne Rockwool do zabezpieczeń ogniochronnych instalacji

godz. 13.30 (sala A)

- Budynki zrównoważone - prezentacja ASHRAE, Terry Townsend, prezydent ASHRAE
godz. 13.30 (sala B)

- Szkolenie dla instalatorów i projektantów systemu Paroc FireProof System II - uczestnicy otrzymają certyfikat uprawniający do wykonywania izolacji przeciwogniowej z elementów systemu. Prowadzenie - mgr inż. Maciej Jamanek, Paroc Polska
godz. 14.15 Zakończenie panelu seminariów
9 marca
godz. 9.00 (sala A)

- Systemy klimatyzacyjne VRV - zastosowanie, właściwości, zalecenia projektowe - dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
- VRV III - prezentacja nowego systemu - mgr inż. Artur Pezda, Daikin Airconditioning
godz. 9.00 (sala B)

- Nowa norma europejska dotycząca urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - mgr inż. Sławomir Pykacz, C.O.B.R.T.I. INSTAL
- Nawiewniki wirowe z regulacją termostatyczną - Aleksander Kos , Hidria Polska
- Gruntowe wymienniki ciepła - zasady działania, wytyczne projektowe - mgr inż. Janusz Stawarz, Systemy Pracownia Projektowa
godz. 10.00 (sala A)

- Koszty eksploatacji a koszty inwestycyjne urządzeń wentylacyjnych - mgr inż. Piotr Dałek, Flakt Bovent
- Nowa wersja programu WENTYLE - Wojciech Obtułowicz Flakt Bovent
- Gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne UTK UT - budowa i wytyczne stosowania w świetle obowiązujących przepisów - Mirosław Partyka, Omni Scala
godz. 10.00 (sala B)

- Nowoczesne metody wentylacji i filtracji w kuchniach zbiorowego żywienia - mgr inż. Bożena Dobaj, mgr inż. Krzysztof Grzonka, Halton
godz. 10.30 (sala B)

- Wpływ szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na zużycie energii - dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
- Pokaz pomiaru szczelności instalacji - mgr inż. Marcin Wyszomierski, Lindab
>
godz. 11.15 (sala B)
Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym. Seminarium dla architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, kominiarzy.

- Wentylacja naturalna - podstawowe wymagania, najczęstsze usterki, spodziewane zmiany przepisów - mgr inż. Tomasz Trusewicz, Stowarzyszenie Polska Wentylacja
- Nowe wentylatory łazienkowe - Venture Industries
- Prezentacja nowości – Darco
- Akustyka systemów wentylacji
- Elementy Aereco - akustyka w wentylacji - Aereco Wentylacja
godz. 11.45 (sala A)

- Bezkanałowe oddymianie parkingów i garaży - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
- Jet Fan - bezkanałowy system wentylacji i oddymiania garaży zamkniętych - Flakt Bovent
- Oddymianie i ochrona przed zagrożeniem wybuchem w garażach i budynkach parkingowych - wymagania i rozwiązania techniczne - mgr inż. Marek Magdziarz, York International
- Projektowanie oddymiania korytarzy o zmiennej geometrii - mgr inż. Roman Jędrzejewski, Ciat
- Klapa odcinająca CX-4S - prezentacja firmy Gryfit
- MCR-FID S - Nowe kierunki w konstrukcji klap przeciwpożarowych - mgr inż. Bolesław Klimczuk, Mercor
- Koncepcje cyfrowego sterowania wentylacją i oddymianiem - mł. bryg. mgr inż. Jerzy Ciszewski, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
- Oferta siłowników firmy Belimo
godz.14.30 Zakończenie panelu seminariów