W czwartek zakończył się drugi i zarazem ostatni dzień Forum Wentylacja. Pierwsze szacunkowe obliczenia, przedstawione przez organizatora mówią o 20-30% wzroście liczby odwiedzających w porównaniu do poprzedniej edycji. Większa była również, bo blisko o 30% w porównaniu do roku ubiegłego liczba wystawców (72 firmy oraz 11 wydawnictw, organizacji i portali internetowych).

Forum Wentylacja to przede wszystkim bogaty program wykładów. W pierwszym dniu spotkania wygłoszono 25 referatów, w tym blok poświęcony dyrektywie Energetycznej budynków. Dzień drugi to 24 referaty i panel przygotowany dla architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych i kominiarzy. Napięty program referatów wymusił podobnie jak w edycjach poprzednich równoczesną prelekcję w dwóch salach wykładowych. Aby zmniejszyć rozterki odwiedzających, organizatorzy starali się przygotować ofertę w ten sposób, by w każdej sali wygłaszane były panele skierowane do różnych grup słuchaczy - projektantów i instalatorów. Rozdział tematów pomiędzy obie sale był jednak co najmniej dyskusyjny. Na tegorocznym Forum swoją premierę miał Salon Klimatyzacja. Szumnie zapowiadana przez organizatorów samodzielna ekspozycja nie została jednak w jakikolwiek sposób wyodrębniona, a jedyną informacją o jej istnieniu była plansza reklamowa przy wejściu na teren Forum.
Jak co roku, Forum towarzyszyły konkursy: na „Najciekawszy produkt” i konkurs „Branża nas lubi” na najsympatyczniejszą firmę. W pierwszym, w szranki o tytuł stanęły 54 produkty przedstawiające przekrój techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Zwycięzcą została wybrana przeciwpożarowa klapa odcinająca GRYFIT CX-4S firmy Ciat Sp. z o.o. Oddział GRYFIT, drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio: - nasada Turbowent hybrydowy (Darco), - system klimatyzacji świeżym powietrzem (Kampmann). W konkursie „Branża nas lubi”; wyróżnienie otrzymały cztery firmy: Onninen, Paroc, Darco i Mercor. W konkursach głosowali odwiedzający poprzez wypełnienie i wrzucenie do zaplombowanej urny kart wstępu. Niewątpliwie atrakcją dla odwiedzających były też losowania nagród, ufundowanych przez wystawców. Odwiedzający musieli się jednak wykazać cierpliwością i pozostać na sali prawie do końca dnia targowego, gdyż organizatorzy przyjęli zasadę, że osoba której kupon został wylosowany musi być obecna podczas losowania. Z tego powodu w pierwszym dniu z trzech nagród przeznaczonych do rozlosowania, do rąk szczęśliwca trafiła tylko jedna - młotowiertarka firmy Hilti. W drugim dniu, losowanie nagród przypominało gorączkowe poszukiwanie osób, które jeszcze pozostały na sali. Po wybraniu kilkunastu kart, w końcu udało się jednak rozdać narzędzia firmy Perles oraz programy SMOKEPACK firmy Fluid Desk i CAD-Profi System firmy CAD PROFI.
Mimo niedociągnięć organizacyjnych, kolejna edycja Forum okazała się podobnie jak i poprzednie sukcesem. Wysoka frekwencja odwiedzających, duża liczba firm ściśle związanych z branżą, oraz bogaty program referatów dobrze świadczą o tej imprezie. Z okazji Forum została wydana książka zawierająca przedstawione referaty oraz płyta CD zawierająca katalog wystawców i produktów zgłoszonych do konkursu, a także wersje demo programów SMOKEPACK, CAD-Profi oraz bezpłatny program Wentyle 2.0. Opracowanie: Redakcja