Publikujemy listę wystawców oraz wstępny program tegorocznej edycji Forum Wentylacja, które odbędzie się w Warszawie w dniach 8-9 marca.


Lista wystawców FORUM WENTYLACJA 2006:

Uwaga - lista wystawców nie jest ostateczna!

AERECO WENTYLACJA www.aereco.com.pl
ALDES
ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI www.alnor.com.pl
ASPEKT www.aspekt.bydgoszcz.pl
ATC POLAND
BARTOSZ www.bartosz.com.pl
BELIMO www.belimo.pl
BH-RES www.bh-res.pl
B&L www.bil.com.pl
CENTRUM KLIMA www.centrumklima.pl
CIAT
CLINIKKA www.clinikka.pl
CWK www.cwk.com.pl
DACPOL
DAIKIN AIRCONDITIONING www.daikin.pl
DARCO www.darco.com.pl
D-H POLSKA
DST POLSKA www.dst-polska.com.pl
ELTA POLSKA
EURO CLEAN-AIR
ELVENT
FLAKT BOVENT www.flaktbovent.pl
FLUID DESK www.fluid-desk.com
FRAPOL
GEOCLIMA www.geoclima.com.pl
HALTON
HIDRIA POLSKA www.impklima.pl
HILTI
HTK-WENT
IGLOTECH www.iglotech.com.pl
ISTPOL
JUWENT www.juwent.com.pl
K-FLEX
KAMPMANN
KARPOL www.karpol.com.pl
KIMO
KLIMAWENT CTW
KLIMWENT s.c. www.klimwent.pl
KLIM-SPAW
KLINGENBURG www.klingenburg.pl
KONWEKTOR www.konwektor.pl
KUPSIK www.kupsik.pl
LBF TECHNIKA WENTYLACYJNA www.lbf.com.pl
LINDAB www.lindab.pl
MAXAIR HVAC TECHNIC www.maxair.pl
MERCOR www.mercor.com.pl
NYBORG MAWENT www.nyborg-mawent.com
OMNI SCALA www.omniscala.pl
ONNINEN
PAROC
PERLES
POLARIS
POLOR
PRO-VENT www.pro-vent.com.pl
ROSENBERG KLIMA POLSKA www.rosenberg.com.pl
SIGARTH
SIEMENS
SMAY www.smay.com.pl
SWEGON www.swegon.pl
TEST-THERM www.test-therm.com.pl
THERMAFLEX IZOLACJI
UNIWERSAL www.uniwersal.com.pl
VENTURE INDUSTRIES www.venture.pl
VORTICE
WILLI
WILHELM TELL CONSULTING
WOLF Technika Grzewcza
WYDAWNICTWA BRANŻOWE obecne na wystawie FORUM:
Chłodnictwo & Klimatyzacja
Instal
Kominiarz Polski
Polski Instalator
Rynek Instalacyjny
Systemy Instalacyjne
Serwis internetowy www.e-instalacje.pl
Serwis internetowy www.wentylacja.com.pl
Przy okazji publikujemy orientacyjny program Forum. Wkrótce na stronie www.forumwentylacja.pl opublikowany zostanie program szczegółowy, rozpisany na dni i godziny wraz z nazwiskami prelegentów oraz szczegółowy szkic z planem wystawy.
Forum Wentylacja 2006 - program wstępny:
Forum Wentylacja 2006 będzie tradycyjnie wypełnione seminariami dla specjalistów branżowych, prowadzonymi równolegle z wystawą prodcentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Seminaria będą poświęcone zagadnieniom projektowania i realizacji systemów wentylacji i klimatyzacji w świetle wchodzącej w życie Europejskiej Dyrektywy Energetycznej.
Wykładowcy skupią sie na zagadnieniach oszczędzania energii i zachowania poprawnego klimatu w budynkach.
Podczas Forum odbędzie się cykl seminariów skierowanych do różnych grup zawodowych.
Wśród tematów omawianych na seminariach znajdą sie miedzy innymi:
- Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
- Kryteria klasyfikacyjne dla budynków z punktu widzenia komfortu
- Projektowanie systemów VAV
- Systemy nawilżania powietrza
- Analiza efektywności energetycznej i ekonomicznej central wentylacyjnych
- Projektowanie gruntowych wymienników ciepła
- Wymagania prawne stawiane wentylatorom
- Kształtowanie parametrów powietrza wewnętrznego z punktu widzenia energooszczędności
- Nowa norma dotycząca wymagań dla wentlacji i klimatyzacji w budynkach niemieszkalnych
- Systemy multi - zasady działania i projektowania
- Zasady wentylacji i filtracji w nowoczesnych kuchniach zbiorowego żywienia
- Akustyka systemów wentylacyjnych
- Projektowanie oddymiania korytarzy o zmiennej geometrii
- Bezkanałowe oddymianie garaży.

FORUM WENTYLACJA 2006 jest specjalistyczną wystawą producentów, której
towarzyszy dwudniowy cykl seminariów szkoleniowych skierowanych do projektantów, instalatorów oraz użytkowników instalacji. Forum odbędzie się w dniach 8-9 marca 2006 r. w Warszawie (Centrum Kongresowe "Gromada").
Wystawie i seminariom FORUM w 2006 roku będzie towarzyszyć SALON KLIMATYZACJA – wystawa urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych. Kolejna edycja Forum zostanie poszerzona o zagadnienia klimatyzacji i chłodnictwa, wzbogacony zostanie także program seminariów.
FORUM daje możliwość zdobycia informacji, poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów o współcześnie stosowanych technologiach w szeroko rozumianej technice powietrza.
Towarzyszące FORUM targi producentów, będą okazją do zapoznania się z szeroką ofertą branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz wybranych działów chłodnictwa. To okazja do poznania nowości, skonsultowania realizowanych instalacji, nawiązania kontaktów handlowych.
Uczestnicy FORUM i SALONU odwiedzający wystawę oraz seminaria będą mogli zdobyć wartościowe nagrody dla projektantów (licencje oprogramowania branżowego) i instalatorów (elektronarzędzia). Jak co roku osoby głosujące w Konkursie na najciekawszy produkt będą także mogły wylosować atrakcyjne upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog wystawców (drukowany i na płycie CD), materiały informacyjne oraz branżowy biuletyn "Cyrkulacje".
Aktualne informacje o programie i warunkach uczestnictwa Forum Wentylacja 2006 wkrótce ukażą się na stronach internetowych www.forumwentylacja.pl oraz www.salonklimatyzacja.pl
Pomysłodawcą i organizatorem Forum jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja.