Trzecie ogólnopolskie spotkanie branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA, organizowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja, odbędzie się w dniach 2-3 marca 2005 r. w Warszawie. FORUM WENTYLACJA to dwa dni seminariów szkoleniowych i specjalistyczna wystawa producentów urządzeń i komponentów do budowy i eksploatacji systemów wentylacji i klimatyzacji.
Uczestnicy FORUM
FORUM jest adresowane do projektantów, instalatorów, inspektorów nadzoru, inwestorów - do osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami wentylacji i klimatyzacji.
W seminariach i wystawie producentów bierze udział co roku około 1000 osób.

Patronat Ministerstwa Infrastruktury

Pan Minister Andrzej Bratkowski, podsekretarz stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury objął honorowym patronatem FORUM WENTYLACJA 2005. Docenione zostały tym samym działania Stowarzyszenia na rzecz propagowania informacji z zakresu wprowadzania dyrektywy europejskiej dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Podczas FORUM przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawią oficjalne stanowisko w sprawie koncepcji wdrażania dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wentylacji i klimatyzacji.

Oprogramowanie dla projektantów

Wśród projektantów, którzy odwiedzą FORUM WENTYLACJA 2005 zostaną rozlosowane dwie licencje renomowanych programów komputerowych przydatnych w projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Każdy z projektantów, którzy odwiedzą FORUM i wypełnią specjalny kupon ma szansę na otrzymanie oprogramowania o wartości kilku tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące programów i zasad losowania już wkrótce.
Zobacz aktualną listę wystawców
Więcej informacji na stronie poswięconej FORUM WENTYLACJA pod adresem www.forumwentylacja.pl
Czytelników www.wentylacja.com.pl zapraszamy do uczestnictwa w seminariach i wykładach FORUM oraz do odwiedzenia naszego stoiska na wystawie!