FORUM WENTYLACJA 2005. Materiały seminaryjne


Tytuł: FORUM WENTYLACJA 2005 - III Ogólnopolskie Spotkanie Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej. Materiały seminaryjne
Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Rok wydania: 2005
Oprawa: A5
Stron: 248
Cena: 35 zł + 13 zł
Książka zawiera referaty wygłoszone podzcas seminariów III Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2005
Książkę można nabyć za zaliczeniem pocztowym. Cena 35 zł, dla Członków Stowarzyszenia - 25 zł. Do książek wysyłanych pocztą jest doliczana opłata za przesyłkę - 13 zł.
ZAMÓWIENIE

(w zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP)

Spis treści:
Świadectwo energetyczne dla budynku - mgr inż. Anna Sas-Micuń - Ministerstwo Infrastruktury
Belki chłodzące - dr inż. Piotr Bartkiewicz - Politechnika Warszawska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Elementy nawiewne systemów dystrybucji powietrza - dr inż. Reimun Jager, dr inż. Wojciech Konka
Naturalna wymiana powietrza a szczelność mieszkań - prof. dr.inż. Marian B. Nantka - Politechnika śląska , Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Modernizacja czy zamiana rodzaju wentylacji? - mgr inż. Marzena Blewąska, prof. dr.inż. Marian B. Nantka - Politechnika śląska , Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, mgr inż. Maciej Janicki - aereco wentylacja sp. z o.o.
Kształtowanie rozdziału powietrza w wentylowanych pomieszczeniach - prof. dr. inż. Stanisław Mierzwiński - Politechnika śląska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
Odzysk energii w laboratoriach na przykładzie Haverford College - na podstawie artykułu Philip Bartholomew, ASHRAE Journal
Wentylacja wyporowa - mgr inż. Piotr Halewski - Ciat sp. z o.o.
Wymagania w zakresie instalacji oraz przeglądy okresowe klap odcinających - mgr inż. Piotr Halewski - Ciat sp. z o.o.
ECONET - nowe wydanie central klimatyzacyjnych - mgr Inż. Włodzimierz Łącki - Flakt Bovent sp. z o.o.
Wielokryterialne wspomaganie projektowania układów klimatyzacyjnych - dr inż. Tomasz M. Mróz - Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
Wentylokonwektory - zasady projektowania pod kątem ekonomii, komfortu i kontroli warunków w pomieszczeniu - dr inż. Kazimierz Wojtas, dr inż. Dorota Skrzyniowska, dr inż. Jarosław Müller - Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Zakład Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
Zasady używania substancji zubożających warstwę ozonową wykorzystywanych w instalacjach klimatyzacyjnych - prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale, dr inż. Dorota Skrzyniowska, mgr inż. Paulina Kosowska - Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Zakład Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa
Wymagania stawiane wentylacji i urządzeniom wentylacyjnym w strefach zagrożenia wybuchem - mgr inż. Piotr Madej - Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna "BARBARA", Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
Symulacje zużycia energii w budynku z uwzględnieniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - dr inż. Piotr Bartkiewicz - Politechnika Warszawska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji
Pomiary natężenia przepływu powietrza miernikami KIMO - mgr inż. Marcin Gasiński, aereco wentylacja sp. z o.o.
Kryteria ekonomicznego doboru central wentylacyjnych - Swegon sp. z o.o.
Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach - dr inż. Justyn Polok, mgr inż. Andrzej Wajsprych, mgr inż. Krzysztof Nowak - Uniwersal sp. z o.o.
Optymalny układ wentylacji z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym - mgr inż. Krzysztof Ćwik, Pro-Vent sp. z o.o.
Elementy mikrośrodowiska wnętrz wpływające na samopoczucie ludzi w pomieszczeniach - dr inż. Anna Lis - Politechnika Częstochowska
Lokalizacja otworów wywiewnych w pomieszczeniach, do których wydzielają się zanieczyszczenia chemiczne - inż. Jerzy Drążkiewicz


Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca:
- program Forum Wentylacja 2005
- referaty
- katalog wystawców
- konkurs produktów
- biuletyn "Cyrkulacje"
- publikacje
- oproramowanie
oraz informacje o:
- wentylacji,
- Stowarzyszeniu PW
- Forum Wentylacja 2003 i 2004
- patronacie medialnym
Szczegóły dotyczące FORUM można znaleźć na stronie www.forumwentylacja.pl.
Organizator FORUM WENTYLACJA:


Źródło: ''