FORUM WENTYLACJA 2004. Materiały seminaryjne

Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Rok wydania: 2004, wyd. I
Oprawa: A5
Stron: 248
ISBN: 83-917061-2-5
Cena: 35,00 zł (dla członków Stowarzyszenia 25,00 zł)
Do ceny doliczone są koszty wysyłki ok. 13,00 zł.
ZAMÓWIENIE
(w zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP)
Książka zawiera referaty wygłoszone podzcas seminariów II Ogólnopolskiego Spotkania Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA 2004
Książkę można zamówić za zaliczeniem pocztowym. Cena 35 zł + koszt wysyłki 10,00 zł. Dla członków Stowarzyszenia cena książki wynosi 25 zł.
Spis treści:
- Wymagania dla wentylacji pożarowej w świetle zmian w przepisach - dr inż. Dariusz Ratajczak, Komenda Główna PSP
- Urządzenia wentylacyjne wykorzystywane jako elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego w świetle normalizacji europejskiej - mgr inż. Piotr Głąbski, ITB
- Metoda CFD jako narzędzie do projektowania wentylacji pożarowej garaży podziemnych - mgr inż. Grzegorz Sztarbała, ITB
- Koncepcja monitorowania i sterowania klap przeciwpożarowych - mgr inż. Ryszard Buczek - Belimo Siłowniki S.A.
- Nadciśnieniowe systemy zapobiegania zadymieniu - elementy sterujące i wykonawcze w świetle obowiązujących przepisów - mgr inż. Tomasz Zambrzycki - Mercor
- Najnowsze wymagania stawiane klapom odcinającym, a scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru- mgr inż. Roman Jędrzejewski - CIAT
- Wentylacja i oddymianie garaży - mgr inż. Grzegorz Łącki
- Czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacyjnych - przepisy i technologie - dr inż. Anna Charkowska
- Europejska dyrektywa energetyczna "w sprawie jakosci energetycznej budynków" - P. Wouters, C. Delmotte, N. Heijmans
- Systemy VAV. Praktyczne kryteria konfiguracji systemu oraz zasady wymiarowania instalacji klimatyzacji - mgr inż. Paweł Wierzowiecki
- Analiza kosztów cyklu użytkowania budynku biurowego w warunkach skandynawskich - analiza przykładu - Risto Kosonen, Kim Hangstrom, Tuomas Laine, Veikko Martiskainen
- Korzyści zastosowania akumulacji chłodu w klimatyzacji i procesach technologicznych - dr inż. Kazimierz Wojtas, CIAT
- Analiza teoretyczna i badania doświadczalne wentylatorów dachowych w aspekcie poboru energii i hałaśliwości - dr hab. inż. Andrzej Raczyński, Politechnika Łódzka
- Modernizacja aparatu grzewczo-wentylacyjnego Neolux-III - dr inż. Antoni Rubnikowicz - Politechnika Łódzka
- Oszczędzanie energii w systemach wentylacyjnych w aspekcie instalacji o przekroju okrągłym - mgr inż. Marcin Wyszomierski
- Aspekty optymalnej instalacji rekuperatorów - Jatta Suominen - Vallox (Finlandia)
- Instalacje z odzyskiem ciepła - doświadczenia projektowe i wykonawcze - mgr inż. Krzysztof Ćwik - Provent
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem spiralnym - dr inż. Mariusz Adamski - Politechnika Białostocka
- Temperacja - system wentylacji dla budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych - mgr inż. Marcin Gasiński - aereco wentylacja
- Jak zapewnić skuteczną wentylację naturalną - mgr inż. Marcin Gasiński
- Ogrzewanie powietrzne - dr inż. Jacek Misiński
- Modelowa kontrola jakości (MQC) oraz nadzorowany rozruch przy oddaniu do eksploatacji w przypadku systemów klimatyzacji HVAC
- Norma 1 wentylacji mieszkaniowej ASHRAE


Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca:
- program Forum Wentylacja 2004
- referaty
- katalog wystawców
- konkurs produktów
- o wentylacji,
Stowarzyszenie PW
- baza specjalistów
- biuletyn
- publikacje
- Forum Wentylacja 2003
- patronat medialny
Szczegóły dotyczące FORUM można znaleźć na stronie www.forumwentylacja.pl.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja