FORUM WENTYLACJA 2003. Materiały seminaryjne

Tytuł: FORUM WENTYLACJA 2003. Projektowanie, budowa, odbiory, eksploatacja nowoczesnych instalacji wentylacyjnych
Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja
Rok wydania: 2003
Oprawa: A5
Cena: 35,00 zł (dla członków Stowarzyszenia 25,00 zł)
Do ceny doliczone są koszty wysyłki 13,00 zł.
ZAMÓWIENIE
(w zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych wraz z numerem NIP)
Z okazji Pierwszego FORUM WENTYLACJA 2003 została wydana książka zawierająca prezentowane referaty oraz dodatkowe artykuły opracowane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Książkę można zamówić za zaliczeniem pocztowym. Cena 35 zł + koszt wysyłki 10,00 zł. Dla członków Stowarzyszenia cena książki wynosi 25 zł.
Spis treści:
- Obecne problemy normalizacji w wentylacji i klimatyzacji - Marian Rubik
- Zestawienie norm dotyczących wentylacji i klimatyzacji - Jerzy Drążkiewicz
- Wentylacja i klimatyzacja. Propozycje zmian w prawie - Jerzy Drążkiewicz
- Wymagania w zakresie wentylacji stawiane przez Państwową Inspekcje Sanitarną - Tadeusz Mościki
- Wentylacja kotłowni na gaz płynny - Jerzy Drążkiewicz
- Stan normalizacji ogrzewnictwa i wentylacji na Litwie - Egidijus Juodis
- Wentylacja naturalna mieszkań z paleniskami gazowymi a śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla - Jerzy Antoni Żurański
- Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz - Jerzy Antoni Żurański
- Projektowanie, wykonanie i eksploatacja wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych. Teoria a praktyka - Leszek Targowski
- Możliwości stosowania systemów wentylacji mechanicznej w budownictwie - Tomasz Heppner
- Okna - element wentylacji budynków - Tomasz Trusewicz
- Wady wentylacji naturalnej w budynkach mieszkalnych - Tomasz Trusewicz
- Energooszczędny system wentylacji naturalnej dla budownictwa mieszkaniowego - Marcin Gasiński
- Przyczyny obniżenia skuteczności działania wentylacji pomieszczeń i wentylacji miejscowej - Maciej Gliński
- Pomiary wydajności w instalacjach wentylacyjnych - Jacek Hendiger
- Nawiewniki wyporowe dla przemysłu - Johann Halupczok
- Wdrożenia systemów komputerowego wspomagania projektowania - teoria a światowa i polska rzeczywistość - Piotr Bartkiewicz
- Klasyfikacja i zastosowanie filtrów powietrza - Anna Charkowska
- Jakość powietrza w pomieszczeniach - porównanie opinii polskich i amerykańskich projektantów systemów wentylacji - Jerzy Sowa
- Warunki dopuszczania wyrobów budowlanych na rynek polski po wejściu do Unii Europejskiej - Halina Moroz, Izabella Hycaj
- Hybrydowa instalacja wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem dla budynków mieszkalnych. Projekt zbiorowy UE - Reshyvent - Peter Op`t Veld
- Centrala wentylacyjna Vallox 90 - Venture Industries
- Wentylacja w europejskim formacie - KMW Engineering
Szczegóły dotyczące FORUM można znaleźć na stronie www.forumwentylacja.pl.

Stowarzyszenie Polska Wentylacja