Forum Termomodernizacja 2012 - Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej - Finanse - Prawo - Ryzyko, odbędzie się 6 marca 2012 r. w Warszawie. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 20.02.2012 r. (poniedziałek).

Forum Termomodernizacja 2012 - ostatnia szansa na zgłoszenie!
Jak co roku, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, organizuje Forum Termomodernizacja, które odbędzie się 6 marca 2012 w hali EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, w Warszawie.

Forum Termomodernizacja 2012
Tegoroczne Forum poświęcone będzie prezentacji instrumentów finansowania inwestycji na rzecz efektywności energetycznej. Konferencja ta jest najważniejszym corocznym wydarzeniem ZAE i skupia ekspertów zajmujących się na co dzień obsługą inwestycji energooszczędnych, często innowacyjnych.

Zrzeszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego umożliwiającą wymianę doświadczeń między niezależnymi ekspertami wykonującymi audyty energetyczne i audyty technologiczne. Forum daje możliwość dotarcia do grupy osób, zajmujących się, na co dzień wsparciem technicznym inwestycji energooszczędnych, podzielenia się z nimi informacjami na temat instrumentów wsparcia finansowego oferowanych obecnie na rynku polskim.

Forum 2012 podzielone będzie na trzy sesje:
Sesja I: Zagadnienia finansowe i prawne m.in. związane z wdrażaniem unijnych dyrektyw.
Sesja II: Ryzyko realizacji inwestycji efektywności energetycznej.
Sesja III: Unijne programy oraz wspieranie inwestycji efektywności energetycznej.
>>Szczegółowy Program FORUM zamieszczonego na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Koszt netto uczestnictwa w FORUM wynosi:
- dla Członka Zrzeszenia z opłaconymi bieżącymi składkami 180 zł+23%VAT;
- dla pozostałych osób 200 zł+23%VAT.
Ze względów organizacyjnych wpłaty prosimy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ZAE:
ING Bank Śląski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat mija 20 lutego 2012 r.
Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką spotkania, o możliwości uczestnictwa w Forum decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty za uczestnictwo.


Źródło: ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych