Forum Termomodernizacja 2012: Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej - Finanse - Prawo - Ryzyko. 6 marca 2012 r., Warszawa.

Forum Termomodernizacja 2012
Jak co roku, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, organizuje Forum Termomodernizacja, które odbędzie się 6 marca 2012 w hali EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, w Warszawie.

Forum Termomodernizacja 2012
Spotkanie to ma zostać poświęcone zagadnieniom finansowania efektywności energetycznej, prawu i ryzyku wdrażania tych instrumentów. ZAE zaprosi najlepszych specjalistów, aby podzielili się z uczestnikami Forum swoją wiedzą. Będą też przedstawiciele administracji, którzy przekażą najnowsze informacje dotyczące wdrażania RECASTU i Ustawy o efektywności energetycznej.
Przedstawiciele NFOŚiGW opowiedzą o planach wprowadzenia nowych instrumentów finansowania efektywności energetycznej. Poruszony zostanie też problem ryzyka związanego ze wzrostem cen energii i ryzyka niezaostrzania standardów energetycznych.

Tematyka Forum Termomodernizacja 2012:
1. II Krajowy Plan działań na rzecz efektywności energetycznej;
2. Plan wdrażana Dyrektywy 31/2010/WE RECASTu o charakterystyce energetycznej budynków;
3. Zakres wsparcia inwestycji efektywności energetycznej przez NFOŚiGW;
4. Termomodernizacja i Kredyt Technologiczny;
5. Ryzyko – podaż i popyt (ceny energii – prognoza cen podaży, inwestycje w środowisko, strona popytowa, prognoza zapotrzebowania itd.);
6. Ryzyko – unijne programy finansowania budownictwa energooszczędnego na 2013 i lata następne;
7. Białe Certyfikaty;
8. ESCO szanse i zagrożenia;
9. RECAST Wymagania zgodne z kryterium kosztu optymalnego;
10. Potrzeba harmonizacji audytu - nieprzystosowanie audytu termo modernizacyjnego do innych instrumentów finansowych;
11. Wsparcie inwestycji efektywności energetycznej przez Europejski Bank Inwestycyjny program – Polseff;
12. Środowisko na rzecz poprawy przepisów budowlanych.


Źródło: ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Komentarze

  • ???

    Czy można zabrać uprawnienia – tym, chyba idiotom będzie najbardziej na miejscu, co "kamerują" domy od zewnątrz?