Data rozpoczęcia
2009-04-29
Data zakończenia
2009-04-29

termin: 29.04.2009 miejsce: Warszawa


Na Forum Termomodernizacja 2009 omawiane będą zagadnienia związana z nową formą termomodernizacji połączonej z remontami - zmiany w przepisach i perspektywy rozwoju inwestycji energooszczędnych oraz wiele innych ciekawych zagadnień.

Forum Termomodernizacja 2009 - Termomodernizacja-Remonty-Świadectwa
odbędzie się 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie w godz. 10:00 - 17:00, w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Podczas Forum omawiane będą zagadnienia związane z nową formą termomodernizacji połączonej z remontami - zmiany w przepisach i perspektywy rozwoju inwestycji energooszczędnych. W części poświęconej świadectwom energetycznym omówione zostaną dotychczasowe doświadczenia w ich wykonywaniu, ocena systemu certyfikacji budynków w Polsce i planowana przez KE nowelizacja dyrektywy 91/2002. W kuluarach sali obrad w godzinach 9-17 czynna będzie wystawa firm branżowych.

Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Infrastruktury, patronat medialny zaś miesięcznik "Energia i Budynek".
Program forum został podzielony na 3 sesje.
W Sesji I - Termomodernizacja-Remonty - której przewodniczyć będzie dr inż. Maciej Robakiewicz zaprezentowane zostaną trzy tematy:
- Zmiany w przepisach dotyczących wspierania audytu energetycznego termomodernizacji i remontów - omówi je przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury,
- Audyt termomodernizacyjny i remontowy wg nowych przepisów - dr inż. Maciej Robakiewicz, ZAE, FPE,
- Perspektywy rozwoju inwestycji energooszczędnych w Polsce w świetle nowych uwarunkowań prawnych - mgr inż. Dariusz Koc, ZAE; KAPE; SAPE oraz mgr A. Rajkiewicz, ZAE; NAPE.
W Sesji II - Świadectwa energetyczne - pod przewodnictwem dr inż. Aleksandra Panka znajdą się tematy:
- Planowana przez KE nowelizacja Dyrektywy 91/2002 - dr inż. Aleksander Panek, ZAE; NAP; PW,
- Rola budynków użyteczności publicznej w działaniach na rzecz redukcji emisji CO2 zgodnie z Dyrektywą ESD 32/2006 - prof. T. Skoczkowski, KAPE,
- Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce - dr inż. Bolesław Jankowski, EnergSys,
- Budynki niskoenergetyczne i pasywne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej - mgr inż. Szymon Firląg, ZAE; IBP; NAPE.
W Sesji III - Świadectwa energetyczne - pierwsze doświadczenia - której przewodniczyć będzie dr inż. Andrzej Wiszniewski omówione zostaną:
- Ocena metodyki wykonywania świadectw na podstawie dotychczasowych doświadczeń - dr inż. J. Sowa, ZAE; PW oraz mgr inż. J. Żurawski, ZAE; DAEIŚ,
- Ocena działania systemu certyfikacji budynków w Polsce - dr inż. Maciej Robakiewicz, ZAE; FPE,
- Przykłady świadectw dla budynków niemieszkalnych - mgr inż. J. Rucińska, ZAE; NAPE; PW.
Więcej informacji na stronie www.zae.org.pl