Na Forum Termomodernizacja 2009 omawiane będą zagadnienia związana z nową formą termomodernizacji połączonej z remontami – zmiany w przepisach i perspektywy rozwoju inwestycji energooszczędnych oraz wiele innych ciekawych zagadnień.Forum Termomodernizacja 2009 – Termomodernizacja-Remonty-Świadectwa
odbędzie się 29 kwietnia 2009 r. w Warszawie w godz. 10:00 – 17:00, w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Podczas Forum omawiane będą zagadnienia związane z nową formą termomodernizacji połączonej z remontami – zmiany w przepisach i perspektywy rozwoju inwestycji energooszczędnych. W części poświęconej świadectwom energetycznym omówione zostaną dotychczasowe doświadczenia w ich wykonywaniu, ocena systemu certyfikacji budynków w Polsce i planowana przez KE nowelizacja dyrektywy 91/2002. W kuluarach sali obrad w godzinach 9-17 czynna będzie wystawa firm branżowych.

Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Infrastruktury, patronat medialny zaś miesięcznik „Energia i Budynek”.
Program forum został podzielony na 3 sesje.
W Sesji I – Termomodernizacja-Remonty – której przewodniczyć będzie dr inż. Maciej Robakiewicz zaprezentowane zostaną trzy tematy:
– Zmiany w przepisach dotyczących wspierania audytu energetycznego termomodernizacji i remontów – omówi je przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury,
– Audyt termomodernizacyjny i remontowy wg nowych przepisów – dr inż. Maciej Robakiewicz, ZAE, FPE,
– Perspektywy rozwoju inwestycji energooszczędnych w Polsce w świetle nowych uwarunkowań prawnych – mgr inż. Dariusz Koc, ZAE; KAPE; SAPE oraz mgr A. Rajkiewicz, ZAE; NAPE.
W Sesji II – Świadectwa energetyczne – pod przewodnictwem dr inż. Aleksandra Panka znajdą się tematy:
– Planowana przez KE nowelizacja Dyrektywy 91/2002 – dr inż. Aleksander Panek, ZAE; NAP; PW,
– Rola budynków użyteczności publicznej w działaniach na rzecz redukcji emisji CO2 zgodnie z Dyrektywą ESD 32/2006 – prof. T. Skoczkowski, KAPE,
– Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce – dr inż. Bolesław Jankowski, EnergSys,
– Budynki niskoenergetyczne i pasywne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – mgr inż. Szymon Firląg, ZAE; IBP; NAPE.
W Sesji III – Świadectwa energetyczne – pierwsze doświadczenia – której przewodniczyć będzie dr inż. Andrzej Wiszniewski omówione zostaną:
– Ocena metodyki wykonywania świadectw na podstawie dotychczasowych doświadczeń – dr inż. J. Sowa, ZAE; PW oraz mgr inż. J. Żurawski, ZAE; DAEIŚ,
– Ocena działania systemu certyfikacji budynków w Polsce – dr inż. Maciej Robakiewicz, ZAE; FPE,
– Przykłady świadectw dla budynków niemieszkalnych – mgr inż. J. Rucińska, ZAE; NAPE; PW.
Więcej informacji na stronie www.zae.org.pl