Tegoroczne "FORUM TERMOMODERNIZACJA" odbędzie się 10 maja 2007 w budynku "FOCUS" w Warszawie.


Dnia 10 maja 2007 roku Warszawie odbędzie się siódme ogólnokrajowe "FORUM TERMOMODERNIZACJA 2007" zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
(www.zae.org.pl).
FORUM jest specjalistyczną imprezą szkoleniową i informacyjną przeznaczoną dla audytorów energetycznych i innych osób zawodowo związanych z przygotowaniem i realizacją termomodernizacji, w tym projektantów, wykonawców i inwestorów.
Program FORUM obejmuje wystąpienia przedstawicieli firm takich jak Viessmann, Schueco, Rockwool czy aereco wentylacja, a następnie szereg referatów dotyczących aktualnych problemów termomodernizacji, w tym problemów źródeł finansowania, aktualnych i przyszłościowych rozwiązań technicznych, z uwzględnieniem problemów wentylacji pomieszczeń. >> program
FORUM to także wystawa firm powiązanych z tematem termomodernizacji. Przewiduje się udział przedstawicieli klikunastu czasomism i mediów branżowych.
Zeszłoroczne, szóste z kolei "FORUM TERMOMODERNIZACJA 2006" organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych odbyło się 27 lutego 2006 r. w Warszawie przy udziale rekordowej liczby ponad 300 osób.
Koszt udziału w FORUM 2007 wynosi 150,00 zł (w trym VAT 22%). Opłatę należy wnieść na konto ZAE w ING Bank Śląski nr 07 1050 1038 1000 0022 3616 2661.
Ilość miejsc ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników Forum decyduje kolejność zgłoszeń.