Data rozpoczęcia
2006-03-10
Data zakończenia
2006-03-28

termin: 28.03.2006 r. miejsce: Poznań


Redakcja miesięcznika Rynek Instalacyjny oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie
Zapraszają Państwa do udziału w
Forum Technik Instalacyjnych

podczas Międzynarodowych Targów Instalacyjnych - INSTALACJE 2006 w Poznaniu
Forum obędzie się w dniu 28 marca 2006 r., o godz. 10.30 w Pawilonie 3, sala zielona
Udział w Forum i materiały konferencyjne - bezpłatne.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 21.03.2006r.
mailem: Formularz zgłoszeniowy
lub faksem na numer 022 810 27 42
Forum Technik Instalacyjnych - Instalacje 2006

Nowe wyzwania, technologie, wymagania
Poznań, 28.03.2006
PROGRAM

rejestracja: godz. 10.00 - 10.30 Pawilon 3, sala zielona
Otwarcie Forum - Pawilon 3, sala zielona
godz. 10.30 - 10.45
przedstawiciele targów i organizacji branżowych
Sesja ogólna godz. 10.45 -12.00

1. Budynek i instalacje - nowe wyzwania przed projektantami - Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak, Politechnika Poznańska
2. Zmiany w prawie w związku dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - Anna Sas-Micuń, Ministerstwo Transportu i Budownictwa
3. Wręczenie nagród Medium, przyznawanych przez redakcję miesięcznika "Rynek Instalacyjny"
do 12.15 Przerwa
Bloki tematyczne 12.15- 15.00

Ogrzewanie - Pawilon 3, sala zielona
1. Metoda określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków wraz z omówieniem odpowiednich projektów norm europejskich dr inż. Aleksander Panek, Politechnika Warszawska - 12.20-12.45
2. Metody obliczania zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i chłodzenia zgodnie z normą EN PN 13 790 - dr inż. Dariusz Heim, Politechnika Łódzka - 12.45-13.10
3. Alternatywa energetyczna dla dużych obiektów budowlanych przy zastosowaniu urządzeń kogeneracyjnych - dr inż. Tadeusz Dziedzic, INiG Kraków - 13.10-13.35
4. Nowoczesne ekologiczne urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi - dr inż. Zdzisław Gebhardt, INiG Kraków - 14.00-14.25
5. Aktualne tendencje w budownictwie w aspekcie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania c.w.u. - budynki pasywne - mgr inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska - 14.25-14.50
6. Dyskusja - 14.50-15.00
Wentylacja i klimatyzacja - Pawilon 3, sala niebieska
1. Inspekcja systemów klimatyzacji i wentylacji zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska - 12.20-12.45
2. Standaryzowane europejskie procedury służące ocenie jakości powietrza w pomieszczeniach oraz określaniu zużycia energii przez systemy wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska - 12.45-13.10
3. Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla - dr inż. Zbigniew Tałach, INiG; dr inż. Andrzej Strugała, AGH; mgr inż. Grzegorz Czerski, AGH - 13.10-13.35
4. Proces projektowy w zakresie wentylacji i klimatyzacji - koordynacja prac w procesie projektowym - mgr inż. Piotr Rutkowski, PIIB - 14.00-14.25
5. Warunki odbioru systemów kominowych po wejściu Polski do UE - Jan Budzynowski, Korporacja Kominiarzy Polskich - 14.25-14.50
6. Dyskusja - 14.50-15.00
Wod-kan - Pawilon 5, sala WTC
1. Obliczanie zapotrzebowania na energię na potrzeby podgrzewania c.w.u. oraz ocena energetyczna instalacji c.w.u. - dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska - 12.20-12.45
2. Analiza LCC i LCA w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych - mgr inż. Mariusz Cieślak, Politechnika Poznańska - 12.45-13.10
3. Kierunki rozwoju pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych - prof. dr hab. inż. Jan Bagieński, Politechnika Poznańska - 13.10-13.35
4. Tłocznie ścieków a pompownie z pompami zatapialnymi - porównanie - mgr inż. Tomasz Kaźmierski, Politechnika Poznańska - 14.00-14.25
5. Dyskusja - 14.25-15.00
Inteligentny budynek - Pawilon 14 B, sala A
1. Sterowniki EIB jako podstawowy element instalacji elektrycznej - dr hab. inż. Aniela Kamińska, Politechnika Poznańska - 12.20-12.45
2. Porównanie instalacji EIB z klasyczną instalacją. Połączenie dwóch systemów w jednym budynku. Problemy jakie stwarza instalacja klasyczna i instalacja EIB - inż. Rafał Radajewski, Politechnika Poznańska - 12.45-13.10
3. Projektowanie instalacji EIB, uwagi praktyczne dla projektantów - Andrzej Dubrawski, Gira - 13.10-13.35
4. Projektowanie instalacji LCN, wytyczne dla projektantów - Tomasz Lipski, LCN Polska - 14.00-14.25
5. Dyskusja - 14.25-15.00