Instalacje 2006 to nie tylko impreza wystawiennicza. 28 marca, pod hasłem "Nowe wyzwania, technologie, wymagania" odbedzie się cykl seminariów poruszajacych problematykę zwiazaną z ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, instalacjami wodociagowo-kanalizacyjnymi i systemami inteligentnych budynków.

Organizatorem Forum jest obok Międzynarodowych Targów Poznańskich - miesięcznik „Rynek Instalacyjny”. Patronat nad Forum objęli: Polska Izba Inżynierów Budownictwa Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych Stowarzyszenie Elektryków Polskich Korporacja Kominiarzy Polskich Instytut Nafty i Gazu
Wstęp na Forum jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie do 23 marca formularza zgłoszeniowego. Forum rozpocznie się o godzinie 10.30 w pawilonie 3, w sali "zielonej". PROGRAM 10.00-10.30 Rejestracja - pawilon 3, sala zielona 10.30-10.45 Otwarcie Forum Sesja ogólna 10.45-12.00 - pawilon 3, sala zielona - Budynek i instalacje –nowe wyzwania przed projektantami –prof. Edward Szczechowiak, Politechnika Poznańska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
- Zmiany w prawie w związku z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków –Anna Sas-Micuń, Ministerstwo Transportu i Budownictwa
- Wręczenie nagród Medium - Lider Instalacji, przyznawanych przez redakcję miesięcznika „Rynek Instalacyjny”
PRZERWA 12.00 - 12.15 OGRZEWANIE 12.15-14.50 - pawilon 3, sala zielona - Metoda określania zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków wraz z omówieniem odpowiednich projektów norm europejskich - dr inż. Aleksander Panek, Politechnika Warszawska (12.20-12.45)
- Metody obliczania zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i chłodzenia zgodnie z normą EN PN 13 790 - dr inż. Dariusz Heim, Politechnika Łódzka (12.45-13.10)
- Nowoczesne ekologiczne urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi - dr inż. Zdzisław Gebhardt, INiG Kraków (13.10-13.35)
- Aktualne tendencje w budownictwie w aspekcie instalacji grzewczych, wentylacyjnych i przygotowania c.w.u. - budynki pasywne - mgr inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska (14.00-14.25)
Dyskusja (14.25-14.50) WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 12.15-15.00 - pawilon 3, sala niebieska - Inspekcja systemów klimatyzacji i wentylacji zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków –dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska (12.20-12.45)
- Standaryzowane europejskie procedury służące ocenie jakości powietrza w pomieszczeniach oraz określaniu zużycia energii przez systemy wentylacji i klimatyzacji –dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska (12.45-13.10)
- Kierunki poprawy bezpieczeństwa w budownictwie w celu eliminacji zagrożeń zatruciem tlenkiem węgla – inż. Zbigniew Tałach, INiG; dr inż. Andrzej Strugała, AGH; mgr inż. Grzegorz Czerski, AGH (13.10-13.35)
- Proces projektowy w zakresie wentylacji i klimatyzacji –koordynacja prac w procesie projektowym –mgr inż. Piotr Rutkowski, PIIB (14.00-14.25)
- Warunki odbioru systemów kominowych po wejściu Polski do UE –Jan Budzynowski, Korporacja Kominiarzy Polskich (14.25-14.50)
Dyskusja (14.50-15.00) WOD-KAN 12.15-14.50 - pawilon 5, sala WTC - Obliczanie zapotrzebowania na energię na potrzeby podgrzewania c.w.u. oraz ocena energetyczna instalacji c.w.u. –dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska (12.20-12.45)
- Analiza LCC i LCA w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych –mgr inż. Mariusz Cieślak, Politechnika Poznańska (12.45-13.10)
- Kierunki rozwoju pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych –prof. dr hab. inż. Jan Bagieński, Politechnika Poznańska (13.10-13.35)
- Tłocznie ścieków a pompownie z pompami zatapialnymi –porównianie –mgr inż. Tomasz Kaźmierski, Politechnika Poznańska (14.00-14.25)
Dyskusja (14.25-14.50) INTELIGENTNY BUDYNEK 12.15-14.50 - pawilon 14B, sala A - Od instalacji tradycyjnej do EIB przez system Tebis TS - dr hab. inż. Aniela Kamińska, mgr inż. Adam Szafrański, inż. Rafał Radajewski, Politechnika Poznańska (12.20-12.45)
- Instalacja elektryczna tradycyjna i sterowana w systemie EIB - inż. Rafał Radajewski, dr hab. inż. Aniela Kamińska, Politechnika Poznańska (12.45-13.10)
- Projektowanie Instalacji EIB, uwagi praktyczne dla projektantów –Andrzej Dubrawski-Gira (13.10-13.35)
- Projektowanie instalacji LCN, wytyczne dla projektantów –Tomasz Lipski, LCN Polska (14.00-14.25)
Dyskusja 14.25-14.50 Źródło: www.instalacje.mtp.pl