W programie FORUM TECHNIK INSTALACYJNYCH między innymi sesja ogólna oraz cztery seminaria tematyczne poświęcone aktualnym zagadnieniom projektowym i prawnym w kontekście dyrektyw i norm europejskich oraz nowoczesnych technologii i urządzeń w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji, instalacji i urządzeń gazowych, wod-kan i ogrzewnictwa, a także sytuacji polskiego inżyniera i projektanta w Unii Europejskiej.Redakcja miesięcznika

zaprasza na
"FORUM TECHNIK INSTALACYJNYCH"

podczas Międzynarodowych Targów Instalacyjnych - INSTALACJE 2004
w Poznaniu 30 marca 2004 r. o godz. 10.30 w pawilonie 14B


Patronat:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Organizatorzy:
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Instytut Nafty i Gazu, Miesięcznik Rynek Instalacyjny

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FORUM:
Uroczyste otwarcie Forum - godz. 10.30
- Prezes MTP Bogusław Zalewski, Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski

Sesja ogólna 10.45 -12.00


- prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, Prezes PIIB
„Obowiązki projektanta i inżyniera po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
- dr Wojciech Henrykowski, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa
„Ocena zgodności wyrobów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”
- prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak
„Wymagania dla budynków w świetle technik instalacyjnych i przepisów o ochronie energii”
12.00 –12.30 Przerwa

Bloki tematyczne 12.30 – 15.00
PALIWA, INSTALACJE I URZĄDZENIA GAZOWE

„Rynek wyrobów budowlanych i instalacyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”

1. Jan Bobrowicz, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
„Dyrektywa budowlana 89/106 EEC ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów branży instalacyjnej”
2. Irena Lubliniecka, Instytut Nafty i Gazu, Kraków
”Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące urządzeń gazowych”
3. Ryszard Zajda, Instytut Nafty i Gazu, Kraków
„Aktualne problemy dotyczące budowy i eksploatacji instalacji na paliwa gazowe”
4. Krystyna Kuchta, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Warszawa
„Krajowy system gazowniczy w przededniu wejścia polski do Unii Europejskiej”
5. Andrzej Froński, Instytut Nafty i Gazu, Kraków
„Nowoczesne technologie użytkowania gazu ziemnego jako paliwa”
6. Zbigniew A. Tałach, Instytut Nafty i Gazu, Kraków
„Wymagania norm europejskich dla współczesnych systemów kominowych przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych”
7. Jan Budzynowski, Korporacja Kominiarzy Polskich, Opole
Wymagania odbiorowe systemów kominowych w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

„Warsztat projektanta i eksploatatora”

1. dr Leszek Targowski, Politechnika Warszawska
„Przepisy prawne i normalizacyjne a doświadczenia projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne w wentylacji i klimatyzacji”
2. inż. Piotr Rutkowski, Rzeczoznawca budowlany w zakresie klimatyzacji i wentylacji
„Projektowanie wentylacji i klimatyzacji pod katem wymagań sanitarnych, p.poż, bhp i eksploatacyjnych”
3. dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
„Czyste instalacje klimatyzacyjne”
4. dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska
„Komputerowy warsztat projektanta systemów wentylacji i klimatyzacji”
5. dr hab. inż. Marian Nantka, Politechnika Śląska
„Wentylacja w budownictwie ogólnym – przegląd rozwiązań – działanie, problemy i mity”
6. dr inż. Edward Przydróżny, Politechnika Wrocławska
"Powietrze zewnętrzne w systemach klimatyzacji z wentylo- i klimakonwektorami"
7. Kazimierz Wojtas
„Współpraca zasobnika chłodu z agregatem ziębniczym w energooszczędnych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych”
8. Roman Jędrzejewski
„Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru w świetle najnowszych wymagań stawianych urządzeniom wentylacyjnym”

WARSZTATY

Demonstracje programów projektowych


OGRZEWNICTWO

„Dyrektywy o oszczędzaniu energii i ich wpływ na rozwiązania instalacyjne”

1. mgr inż. Radosław Górzeński, prof. Edward Szczechowiak
„Wymagania dla budynków i techniki instalacyjnej w świetle nowych przepisów o ochronie energii EnEV`02”
2. dr inż. Małgorzata Basińska
„Zapotrzebowanie sezonowe ciepła w budynkach o niskim zużyciu energii”
3. dr inż. Andrzej Górka
„Rozwiązania układów grzewczych dla budynków o niskim zużyciu energii”
4. dr inż. Marek Juszczak i STAR PIPE
„Nowe rozwiązania w izolacji rurociągów grzewczych i ciepłowniczych”

WOD-KAN

„Współczesna problematyka instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych”

1. dr inż. Joanna Jeż-Walkowiak, prof. dr hab. inż. Marek Sozański
„Cele i metody modernizacji zakładów uzdatniania wody w świetle nowych wymagań stawianych wodzie do picia”
2. dr inż. Witold Niedzielski, mgr inż. Marcin Skotnicki
„Współczesne systemy budowy instalacji wod-kan w budynkach”
3. dr inż. Witold Niedzielski, mgr inż. Tomasz Schiller
„Rozwiązania funkcjonalne armatury wymaganej na sieciach zewnętrznych wod-kan”
4. mgr inż. Andrzej Chruszczyński
„Sezonowo nierównomierny zrzut ścieków w małej oczyszczalni ścieków „TURBOJET” pracującej w technologii osadu czynnego”
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Seminarium towarzyszyć będą warsztaty, na których będą demonstrowane programy do projektowania wentylacji i klimatyzacji.
Udział w Forum i materiały konferencyjne - bezpłatne.
Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie ZGŁOSZENIA (doc, 29 kB) pocztą lub faksem do dnia 19.03.2004 r.
KONTAKT:
Szczegółowych informacji udziela:
Rynek Instalacyjny
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 3
tel/fax (0-22) 810-23-18
e-mail: redakcja@rynekinstalacyjny.com.pl

Patronat medialny: