13 marca 2012 roku odbędzie się II edycja Forum Małej Energetyki Wiatrowej. Rejestracja trwa tylko do 8 marca br.!

Forum MEW - rejestracja do 8 marca
II Forum Małej Energetyki Wiatrowej
II Forum Małej Energetyki Wiatrowej '2012

13 marca, Warszawa
[H3]Małe elektrownie wiatrowe w rolnictwie, mikrosieciach
i inteligentnych sieciach energetycznych [/H3]
Temat specjalny: Mikrogeneracja w Ustawie o odnawialnych źródłach energii
REJESTRACJA TYLKO DO 8 MARCA

Instytut Energetyki Odnawialnej organizuje już drugą edycję Forum Małej Energetyki Wiatrowej (Forum MEW), która odbędzie się 13 marca 2012 w Warszawie podczas IV Targów Czystej Energii CENERG. Motywem przewodnim wydarzenia, poza stałymi blokami tematycznymi takimi jak stan rozwoju rynku i technologii 2011/2012, czy perspektywy na najbliższe lata, będzie wykorzystanie małych elektrowni wiatrowych w rolnictwie, mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych. Forum MEW stanowi także platformę dyskusyjną dla całego środowiska mikrogeneracji do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Główne tematy prezentacji:
• rynek małych elektrowni wiatrowych w Polsce
• proponowany system wsparcia dla małej energetyki wiatrowej,
• możliwości wykorzystania energii z małych turbin wiatrowych w gospodarstwach rolnych
• rola mikrogeneracji w rozwoju systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych,
• problem certyfikacji instalatorów małych elektrowni wiatrowych

Udział w konferencji potwierdzili m.in.: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NFOŚiGW, WFOŚiGW, URE, Bank BOŚ, Członkowie ZP FEO, PSE Operator, WMAE, Ventus, Antara, Aquael Dalkia, Dr Ząber, OPA labor, Onninen, Polbud, Expom oraz instalatorzy małych turbin wiatrowych, dostawcy komponentów, jednostki naukowe i inwestorzy.

Program i rejestracja na stronie: www.forummew.ieo.pl
Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)