Data rozpoczęcia
2006-03-27
Data zakończenia
2006-03-27

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Parkhotel Vienna, Bielsko-Biała

12 - 14 czerwca 2006
Tematyka X Międzynarodowego Forum Energetyków GRE 2006 obejmować będzie zagadnienia interdyscyplinarne występujące w procesie wytwarzania, użytkowania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Rozważane będą również zagadnienia racjonalnego gospodarowania energią i środowiskiem oraz rozwój zrównoważony, powiązany z tzw. inteligentną energią. Zagadnienia szczegółowe: - audyt energetyczny i ekologiczny,
- eksploatacja urządzeń energetycznych i ochrony środowiska,
- jakość energii elektrycznej,
- materiały stosowane w energetyce,
- modernizacja bloków energetycznych, w tym układy parowo-gazowe i kotły fluidalne,
- monitoring i diagnostyka termiczna i wytrzymałościowa,
- rynek energii,
- sterowanie i optymalizacja procesów eksploatacyjnych,
- technologie napraw i odnowy urządzeń,
- technologie wytwarzania energii,
- zintegrowane systemy zarządzania,
- kogeneracja,
- odnawialne żródła energii.
Międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej towarzyszyć będą warsztaty oraz wystawa (promocja) aparatury i rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce. Uczestnikom warsztatów w Jarnołtówku dostarczony zostanie Zeszyt Naukowy Politechniki Opolskiej nr 299/2005 seria Elektryka z 55 Wiecej informacji na stronie www.ieisp.po.opole.pl