Data rozpoczęcia
2007-09-13
Data zakończenia
2007-09-13

termin: 13.09.2007 r. miejsce: Kraków


Szanowni Państwo!
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego od kilku lat zajmuje się w Polsce
rozpowszechnianiem i transferem wiedzy na temat budownictwa pasywnego oraz
stosowania energooszczędnych technologii. Realizując naszą misję chcielibyśmy wspólnie z Politechniką Krakowską serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez nas cyklu konferencji nowych technologii:

"FORUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO"

Zaproszenie kierujemy do szerokiego grona użytkowników - przedstawicieli
samorządów, uczelni wyższych, ale również do zatrudnionych w strukturach
samorządowych specjalistów budowlanych, architektów, projektantów, przedstawicieli firm budowlanych i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, spółdzielni mieszkaniowych,
deweloperów oraz inwestorów indywidualnych.
Obecnie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej duża część inwestycji samorządowych,
takich jak: budynki komunalne, szkoły, hale sportowe, pływalnie i inne, może być
finansowane do 85% wartości inwestycji ze źródeł innych niż finanse samorządowe.
Problemem stają się późniejsze koszty eksploatacyjne (głównie dotyczące ogrzewania),
które przez wiele lat w sposób znaczący obciążają budżet samorządowy. W budownictwie pasywnym koszty ogrzewania rzędu 2 zł/ m2 powierzchni rocznie są absolutnym standardem. Trzeba jednak posiadać wiedzę, jak takie obiekty projektować i budować.

Budownictwo pasywne - to prosta i genialna technologia.
To przyszłość już dzisiaj.
2,00 PLN/m2/rok za ogrzewanie to nie bajka!

Mogą się o tym Państwo przekonać uczestnicząc w naszym Forum.
Zarządzanie wykorzystaniem energii w całej Unii Europejskiej, a więc również w
Polsce, ma zasadnicze znaczenie dla naszej gospodarki i przyszłego dobrobytu obywateli.
Wymaga to nie tylko wprowadzenia nowych technologii, poprawiających efektywność
energetyczną, ale również zmian w myśleniu i zachowaniu szerokich kręgów
społeczeństwa.
Nasze Forum dostarczy przykładów efektywnych działań i wdrożeń, ale przede
wszystkim przekaże Państwu wiedzę i kompetencje, które z zyskiem mogą być
wykorzystane do rozwoju regionalnej gospodarki.
Cykl naszych konferencji z udziałem zagranicznych specjalistów z zakresu
budownictwa pasywnego między innymi Dr. Wolfganga Feista z Passivhaus Darmstadt
rozpoczynamy w Poznaniu w dniu 11 września 2007 r. na Politechnice Poznańskiej,
a następnie w kolejnych województwach.

W dniu 13 września 2007 będziemy gościć w Sali Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.

Łączny koszt uczestnictwa w Forum dla jednej osoby wynosi brutto 285 zł. W cenę
wliczone jest pełne wyżywienie, materiały konferencyjne oraz polskie wydanie poradnika
"Podstawy Budownictwa Pasywnego" w cenie sprzedaży 98 zł.
Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go pocztą elektroniczną (pibp@pibp.pl), faxem
(058 522 98 50) lub pocztą zwykłą na adres Instytutu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Instytutu Budownictwa
Pasywnego www.pipb.pl. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 058 524 12 00 lub e-mailowy pibp@pibp.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Z energetycznym pozdrowieniem
Organizatorzy


Forum Budownictwa Pasywnego 2007 - 13 września 2007 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Program:
08:15 09:15 Rejestracja
09:15 09:45 Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
09:45 10:15 Wizja i rzeczywistość-budynki pasywne. Zastosowanie technologii pasywnej do nowego budownictwa. Dip. Ing. G. Schlagowski
10:15 10:45 Budownictwo użyteczności publicznej w technologii pasywnej. Prof. E. Szczechowiak
10:45 11:15 Zastosowanie technologii pasywnej do termomodernizacji i rewitalizacji. Dr Arch. Burkhard Schulze-Darup
11:15 11:35 Przerwa na kawę i herbatę (drugie śniadanie)
11:35 12:05 Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła w budynkach i halach pasywnych. Prof. M. Nantka
12:05 12:35 Hale sportowe i wielofunkcyjne w budownictwie pasywnym. Dip. Ing. G. Schlagowski
12:35 13:05 Czy umiemy szkolić, projektować i budować budownictwo pasywne? Dr R. Pieprzyk
13:05 13:35 Sposoby wspierania budownictwa pasywnego w Austrii na podstawie zbudowanych już (2000) obiektów w Austrii Prof. E. Heiduk
13:35 14:05 Osiągnięcia budownictwa pasywnego w Niemczech, Holandii, Skandynawii (ponad 6000 obiektów). Dr Henk Kaan
14:05 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 15:20 Paszport energetyczny a certyfikacja dla budynków pasywnych. Prof. E. Szczechowiak
15:20 15:50 Budownictwo pasywne - rozwiązanie problemu energetycznego przez efektywność energetyczną. Dr W. Feist
15:50 16:10 Korzyści zdrowotne wynikające z budownictwa pasywnego. Dr R. Pieprzyk
16:10 16:40 Historia rozwoju budownictwa pasywnego od roku 1999 do dzisiaj. Dr W. Feist
16:40 17:00 Finansowe sposoby wspierania budownictwa pasywnego i ich koszty. Dipl. Ing. Günter Schlagowski
17:00 17:20 Przerwa na kawę i herbatę
17:20 18:30 Doświadczenie z Polski, Materiały i usługi dla budownictwa pasywnego w Polsce. Ambasadorzy budynków pasywnych
18:30 19:00 Dyskusja: W jaki sposób przełamujemy bariery w budownictwie pasywnym?
>>program do pobrania
HONOROWY PATRONAT:
- Ministerstwo Budownictwa
- Politechnika Krakowska
- Małopolska Okręgowa Izba Architektów
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
Cykl międzynarodowych konferencji "Forum Budownictwa Pasywnego" odbędą się w następujących terminach i miejscach:
11.09.2007 r. Poznań Politechnika Poznańska - Centrum Wykładowe
12.09.2007 r. Warszawa Pałac Kultury i Nauki - sala koncertowa
13.09.2007 r. Kraków Uniwersytet Jagielloński - Audytorium Maximum
24.10.2007 r. Białystok Hotel Gołębiewski - sala konferencyjna
W każdej konferencji planuje się udział ok. 500 osób. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie a przede wszystkim zasad projektowania i realizacji budynków w standardzie budownictwa pasywnego. Poparte to będzie przykładami tysięcy realizacji w Niemczech i Austrii oraz pierwszymi doświadczeniami w Polsce.
Wykładowcy: Dipl. Ing. Gunter Schlagowski; Dr arch. Bukhard Schultze Darup; Prof. Ernest Heiduk; Dr Wolfgang Feist; Prof. Edward Szczechowiak; Prof. Halina Koczyk; Prof. Krzysztof Żmijewski; Dr inż. Roman Pieprzyk i inni.
Patronat Honorowy nad Forum objął Minister Budownictwa Andrzej Aumiller.
Powołano też Komitety Honorowe w województwach.
Zaproszenie na Forum Organizator kieruje do inżynierów budownictwa, przedstawicieli samorządów, jak również do zatrudnionych w strukturach samorządowych specjalistów budowlanych, architektów, projektantów, przedstawicieli firm budowlanych i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów oraz inwestorów indywidualnych.
Szczegółowe informacje o Forum na stronie www.pibp.pl
Patronat medialny FBP: