Wentylacja.com.pl objęła patronat medialny nad cyklem międzynarodowych konferencji organizowanych pod wspólnym tytułem "Forum Budownictwa Pasywnego" przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską i Politechnikę Warszawską.


Szanowni Państwo!
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego od kilku lat zajmuje się w Polsce
rozpowszechnianiem i transferem wiedzy na temat budownictwa pasywnego oraz
stosowania energooszczędnych technologii. Realizując naszą misję chcielibyśmy wspólnie z Politechniką Krakowską serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanym przez nas cyklu konferencji nowych technologii:

„FORUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO”

Zaproszenie kierujemy do szerokiego grona użytkowników – przedstawicieli
samorządów, uczelni wyższych, ale również do zatrudnionych w strukturach
samorządowych specjalistów budowlanych, architektów, projektantów, przedstawicieli firm budowlanych i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, spółdzielni mieszkaniowych,
deweloperów oraz inwestorów indywidualnych.
Obecnie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej duża część inwestycji samorządowych,
takich jak: budynki komunalne, szkoły, hale sportowe, pływalnie i inne, może być
finansowane do 85% wartości inwestycji ze źródeł innych niż finanse samorządowe.
Problemem stają się późniejsze koszty eksploatacyjne (głównie dotyczące ogrzewania),
które przez wiele lat w sposób znaczący obciążają budżet samorządowy. W budownictwie pasywnym koszty ogrzewania rzędu 2 zł/ m2 powierzchni rocznie są absolutnym standardem. Trzeba jednak posiadać wiedzę, jak takie obiekty projektować i budować.

Budownictwo pasywne – to prosta i genialna technologia.
To przyszłość już dzisiaj.
2,00 PLN/m2/rok za ogrzewanie to nie bajka!

Mogą się o tym Państwo przekonać uczestnicząc w naszym Forum.
Zarządzanie wykorzystaniem energii w całej Unii Europejskiej, a więc również w
Polsce, ma zasadnicze znaczenie dla naszej gospodarki i przyszłego dobrobytu obywateli.
Wymaga to nie tylko wprowadzenia nowych technologii, poprawiających efektywność
energetyczną, ale również zmian w myśleniu i zachowaniu szerokich kręgów
społeczeństwa.
Nasze Forum dostarczy przykładów efektywnych działań i wdrożeń, ale przede
wszystkim przekaże Państwu wiedzę i kompetencje, które z zyskiem mogą być
wykorzystane do rozwoju regionalnej gospodarki.
Cykl naszych konferencji z udziałem zagranicznych specjalistów z zakresu
budownictwa pasywnego między innymi Dr. Wolfganga Feista z Passivhaus Darmstadt
rozpoczynamy w Poznaniu w dniu 11 września 2007 r. na Politechnice Poznańskiej,
a następnie w kolejnych województwach.

W dniu 13 września 2007 będziemy gościć w Sali Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie.

Łączny koszt uczestnictwa w Forum dla jednej osoby wynosi brutto 285 zł. W cenę
wliczone jest pełne wyżywienie, materiały konferencyjne oraz polskie wydanie poradnika
"Podstawy Budownictwa Pasywnego" w cenie sprzedaży 98 zł.
Jeżeli chcieliby Państwo uczestniczyć w konferencji prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go pocztą elektroniczną (pibp@pibp.pl), faxem
(058 522 98 50) lub pocztą zwykłą na adres Instytutu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Instytutu Budownictwa
Pasywnego www.pipb.pl. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 058 524 12 00 lub e-mailowy pibp@pibp.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Z energetycznym pozdrowieniem
Organizatorzy


Forum Budownictwa Pasywnego 2007 - 13 września 2007 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Program:
08:15 09:15 Rejestracja
09:15 09:45 Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
09:45 10:15 Wizja i rzeczywistość-budynki pasywne. Zastosowanie technologii pasywnej do nowego budownictwa. Dip. Ing. G. Schlagowski
10:15 10:45 Budownictwo użyteczności publicznej w technologii pasywnej. Prof. E. Szczechowiak
10:45 11:15 Zastosowanie technologii pasywnej do termomodernizacji i rewitalizacji. Dr Arch. Burkhard Schulze-Darup
11:15 11:35 Przerwa na kawę i herbatę (drugie śniadanie)
11:35 12:05 Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła w budynkach i halach pasywnych. Prof. M. Nantka
12:05 12:35 Hale sportowe i wielofunkcyjne w budownictwie pasywnym. Dip. Ing. G. Schlagowski
12:35 13:05 Czy umiemy szkolić, projektować i budować budownictwo pasywne? Dr R. Pieprzyk
13:05 13:35 Sposoby wspierania budownictwa pasywnego w Austrii na podstawie zbudowanych już (2000) obiektów w Austrii Prof. E. Heiduk
13:35 14:05 Osiągnięcia budownictwa pasywnego w Niemczech, Holandii, Skandynawii (ponad 6000 obiektów). Dr Henk Kaan
14:05 15:00 Przerwa obiadowa
15:00 15:20 Paszport energetyczny a certyfikacja dla budynków pasywnych. Prof. E. Szczechowiak
15:20 15:50 Budownictwo pasywne - rozwiązanie problemu energetycznego przez efektywność energetyczną. Dr W. Feist
15:50 16:10 Korzyści zdrowotne wynikające z budownictwa pasywnego. Dr R. Pieprzyk
16:10 16:40 Historia rozwoju budownictwa pasywnego od roku 1999 do dzisiaj. Dr W. Feist
16:40 17:00 Finansowe sposoby wspierania budownictwa pasywnego i ich koszty. Dipl. Ing. Günter Schlagowski
17:00 17:20 Przerwa na kawę i herbatę
17:20 18:30 Doświadczenie z Polski, Materiały i usługi dla budownictwa pasywnego w Polsce. Ambasadorzy budynków pasywnych
18:30 19:00 Dyskusja: W jaki sposób przełamujemy bariery w budownictwie pasywnym?
>>program do pobrania
HONOROWY PATRONAT:
- Ministerstwo Budownictwa
- Politechnika Krakowska
- Małopolska Okręgowa Izba Architektów
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
Cykl międzynarodowych konferencji "Forum Budownictwa Pasywnego” odbędą się w następujących terminach i miejscach:
11.09.2007 r. Poznań Politechnika Poznańska - Centrum Wykładowe
12.09.2007 r. Warszawa Pałac Kultury i Nauki - sala koncertowa
13.09.2007 r. Kraków Uniwersytet Jagielloński - Audytorium Maximum
24.10.2007 r. Białystok Hotel Gołębiewski - sala konferencyjna
W każdej konferencji planuje się udział ok. 500 osób. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy na temat energooszczędnych technologii w budownictwie a przede wszystkim zasad projektowania i realizacji budynków w standardzie budownictwa pasywnego. Poparte to będzie przykładami tysięcy realizacji w Niemczech i Austrii oraz pierwszymi doświadczeniami w Polsce.
Wykładowcy: Dipl. Ing. Gunter Schlagowski; Dr arch. Bukhard Schultze Darup; Prof. Ernest Heiduk; Dr Wolfgang Feist; Prof. Edward Szczechowiak; Prof. Halina Koczyk; Prof. Krzysztof Żmijewski; Dr inż. Roman Pieprzyk i inni.
Patronat Honorowy nad Forum objął Minister Budownictwa Andrzej Aumiller.
Powołano też Komitety Honorowe w województwach.
Zaproszenie na Forum Organizator kieruje do inżynierów budownictwa, przedstawicieli samorządów, jak również do zatrudnionych w strukturach samorządowych specjalistów budowlanych, architektów, projektantów, przedstawicieli firm budowlanych i przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, deweloperów oraz inwestorów indywidualnych.
Szczegółowe informacje o Forum na stronie www.pibp.pl

Komentarze

  • Prośba o wizytę!

    Szanowny Panie Ginterze Szlagowski.
    Jestem przekonany o potrzebie oszczędzania energii. Wysłałem Panu materiały jak wygląda mój lokal. Od czasu ostatniej wizyty wiele się zmieniło mam żonę chorą na raka i powinienem jej zapewnić godziwe warunki życia. Jak Panu wiadomo w Polsce o S CO2<0.15% nie słyszano! U nas jest wentylacja grawitacyjna- czyli nie działa. A nasi spece od wietrzenia doszli do wniosku, ze 15 minut wietrzenia wystarczy. Jak Panu wiadomo Art.61 Prawa budowlanego nakłada na właściciela straszny obowiązek. Bo okazało się, ze to ja odpowiadam za program nauczania na Politechnice Gdańskiej. Z uwagi na spór o Prawo Newtona z inwestorami chcę wypowiedzieć bezpłatne warunki najmu mojego lokalu dla Sądu Rejonowego WK, który rozpatrując skargi KT wszystkie umorzył i uznał mój lokal za Salę 1 tutejszej siedziby SR WK. Dla tego dzielę się informacją o oddziaływaniu CO2 na mózg liczę na wizytę. W końcu Sala 1 może być obiektem wiodącym termomodernizacji na wybrzeży. Tu gdzie solidarność pokazała, że na świeżym powietrzu człowiek inaczej rozumuje niż na zebraniach partyjnych. Nic dziwnego , bo: Minmin Luo z Narodowego Instytutu Nauk Biologicznych w Pekinie i zespół zajęli się badaniem tych komórek nerwowych. Zgodnie z doniesieniami Chińczyków, myszy wyczuwały CO2 przy stężeniu 0,066%. Aby lepiej naświetlić umiejętności gryzoni, przytoczymy trochę danych. Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze to 0,038%. Stanowi on także 4,5% wydychanych przez człowieka gazów, a stężenie jeszcze bezpieczne dla naszego gatunku to 0,5%. To dziwne ale w poradniku wentylacji Reknagla stoi jak byk: S CO2 = 0.04%- zaczyna się uciążliwość w pomieszczeniach- ucisk w głowie, uczucie duszenia się! To dlaczego w Polsce nie stosuje się kryterium smrodu z DIN 1942, ani nawet NDS z MP NR 19 z 1996 r gdzie S CO2< 0.5 %- depresja i ogólny dyskomfort? Zapraszam Pana do siebie Sala 1 Chrobrego 80 A/2 Gdańsk! Podobno ma Pan być w Gdańsku. S.Marcinkowski

  • Audyt

    Pan G S akurat jest 100% zwolennikiem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - koniecznej do domów energooszczędnych. Natmiast w Polsce znajduje, się duża grupa tzw. audytorów energetycznych, nie rozumiejących co to jest ciepło i jaką rolę w budownictwie, zwłaszcza przy termorenowacji pęłni wentylacja. C.MARC przy całym szacunku ale tym wybitnym szkodnikiem w budownictwie w POLSCE jest NAPE!!!!