miesięcznik

FORUM BUDOWLANE
FORUM BUDOWLANEFORUM BUDOWLANE to fachowy miesięcznik inwestora wykonawcy budowlanego, prezentujący szeroko tematy z zakresu techniki i technologii, a w szczególności: maszyny i urządzenia, deskowania, rusztowania i sprzęt budowlany, materiały ścienne, stropowe i wiążące, izolacje i chemie budowlaną. Poza tym przedstawia problemy i porady z zakresu ustawodawstwa, raporty i analizy rynku budowlanego, a także nowoczesne oprogramowanie i techniki zarządzania w budownictwie.

Zakres branżowy: maszyny, urządzenia i elektronarzedzia stosowane w budownictwie

Strona www: www.forum-budowlane.pl


Źródło: ''