Z cyklu: Ludzie nauki i praktyki
Dr inż. Stanisław Fortuna jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie specjalności, Energetyka Przemysłowa. Po ukończeniu studiów w 1970 roku rozpoczął pracę w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych jako asystent, a od 1979 roku do chwili obecnej pracował na stanowisku adiunkta. Prowadził wykłady i prace projektowe z przedmiotów maszyny do płynów czyli sprężarki, dmuchawy, wentylatory oraz pompy. Wykładał termodynamikę, mechanikę płynów, eksploatację maszyn energetycznych.
Zainteresowania naukowe obejmują teorię maszyn do płynów, teorię podobieństwa przepływów, inżynierię i metrologię przepływową, projektowanie, zagadnienia eksploatacyjne i konstrukcyjne wentylatorów przemysłowych takie jak hałas, drgania, regulacja parametrów pracy, dobór maszyn do układu przepływowego, a szczególnie badania wpływu parametrów geometrycznych na sprawność, przyrost ciśnienia i wydajność wentylatorów.
Stanisław Fortuna opublikował 49 prac z zakresu badań wentylatorów - w materiałach konferencyjnych (29) oraz w czasopismach (12), 5 publikacji w wydawnictwach prywatnych, dwa skrypty i książkę "Wentylatory. Podstawy teoretyczne. Zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie" Techwent, Kraków 1999. Dwadzieścia publikacji jest samodzielnych oraz dziewięć w językach obcych. Wykonał 60 prac naukowo-badawczych dla przemysłu energetycznego oraz 25 recenzji artykułów. Brał udział w 42 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
Dr inż. S. Fortuna był założycielem a następnie przez 17 lat opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Energetyków. Był współorganizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych jak: IV Międzynarodowa Konferencja Wentylatory Przemysłowe - Gliwice 1993;
V Międzynarodowa Konferencja Wentylatory Przemysłowe - Zakopane 1997;
XIII Ogólnopolska Konferencja Wentylacja i Termoenergetyka w Budownictwie Ogólnym -Zakopane 1999; II Krajowa Konferencja Bezpieczeństwo, Niezawodność, Diagnostyka Urządzeń i Systemów Gazowych, Wodociągowych, Kanalizacyjnych, Grzewczych - Zakopane 2001; XIV Ogólnopolska Konferencja Wentylacja, Klimatyzacja i Energetyka Cieplna w Budownictwie Ogólnym - Zakopane 2002.
Od kilku kadencji jest członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 129 ds. sprężarek
działającej przy OBR Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie oraz Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 238 ds. wentylatorów i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych przy Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi.
Odbył kilkuletnie staże przemysłowe, w latach 94 - 97 był dyrektorem Fabryki Wentylatorów w Olkuszu, wcześniej w latach 87 - 89 był projektantem w Biurze Projektów Pewa w Krakowie. Podczas pracy w przemyśle prowadził modernizację programu produkcyjnego w zakresie wentylatorów, badania przepływowe, badania marketingowe rynku wentylatorowego i wdrażał najnowsze metody zarządzania zespołami ludzkimi i finansowymi. Jest autorem kilku projektów instalacji wentylacyjnych.
Do dorobku naukowego dr S. Fortuny należy zaliczyć opracowanie schematów aerodynamicznych czterech konstrukcji wentylatorów promieniowych wdrożonych do produkcji w Fabryce Wentylatorów w Olkuszu jeszcze zanim został powołany na dyrektora Fabryki oraz liczne modernizacje maszyn wykonane w czasie tej kadencji.
Dr S. Fortuna współpracował z kilkoma ośrodkami wentylatorowymi w kraju i zagranicą zwłaszcza z profesorem Leonhardem Bommesem z FH w Dűsseldorfie oraz z profesorem Zoranem Protićem w Belgradzie (obecnie są na emeryturze).
Znaczący jest dorobek naukowy dr S. Fortuny związany z badaniami zjawiska oderwania wirującego występującego w obszarze pompażowym wentylatorów powodującego silne drgania oraz hałas, opracowaniem metody analitycznego wyznaczania charakterystyk wentylatorów promieniowych, opracowaniem metody projektowania wentylatorów promieniowych, ustaleniem istotności wpływu głównych parametrów geometrycznych na sprawność, przyrost ciśnienia i wydajność, zaprojektowaniem i zbudowaniem stanowisk do badania wentylatorów.
Dr S. Fortuna przygotowuje aktualnie monografię z zakresu maszyn przekazujących energię do płynów (pompy, sprężarki, wentylatory), dlatego poszukuje sponsorów wydawniczych w zamian za umieszczenie w przygotowywanej książce kolorowych reklam firm działających w branży wentylacyjnej, sprężarkowej, pompowej, w zakresie działalności instalacyjnej, produkcyjnej, metrologii i inżynierii przepływu. W.P. zainteresowanych współpracą oraz reklamą uprasza się o kontakt:
Stanisław Fortuna
30-108 Kraków
ul. Borelowskiego Lelewela 13/22
tel. 012 421 26 39; 0695 44 96 75
e-mail: magda.fortuna@wp.pl

Komentarze