R427A to bezchlorowy czynnik (ODP=0) umożliwiający łatwe zastąpienie R22 w istniejących urządzeniach chłodniczych. Jest jedną z alternatyw dla R22, o najniższym GWP.

Forane® 427A: nowy, prosty sposób na retrofit instalacji z R22
Forane® 427A: konkurencyjne rozwiązanie
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że R-22 po recyklingu będzie rzadkością na rynkach europejskich. Przypomnijmy, że od stycznia 2001 roku obowiązuje całkowity zakaz używania nowego R22 w nowych instalacjach klimatyzacyjnych oraz nowym sprzęcie chłodniczym, a od 1stycznia 2010 roku nowy R-22 został wycofany i w instalacjach można stosować wyłącznie R22 z recyklingu do celów serwisowych. Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzony zostanie całkowity zakaz używania R22 w Europie.

Aktualnie istnieją dwa sposoby poradzenia sobie z potencjalnym brakiem czynnika:
- inwestycja w nową instalację (rozwiązanie kosztowne)
- retrofit lub uproszczony retrofit.
Konkurencyjnym rozwiązaniem jest retrofit przy użyciu Forane 427A firmy Arkema, który jest od 5 to 10 razy tańszy niż inwestowanie w nową instalację.

Czym jest Forane® 427A?
Forane- Forane® 427A jest jednym z efektów badań firmy Arkema, których celem było sprostanie zmieniającym się regulacjom prawnym. Forane® 427A jest rozwiązaniem mającym na celu sprostanie potrzeby retrofitu HCFC-22. R427A jest chroniony prawami patentowymi, które posiada Arkema.

Retrofit ten pojawił się na rynku już w roku 2005 pod nazwą Forane® FX 100. Od roku 2007 funkcjonuje pod nazwą komercyjną Forane®427A, również wg nazewnictwa ASHRAE.

Skład:


Forane®427A jest:
• nietoksyczny, niepalny (A1)
• ODP=0
• jest mieszaniną azeotropową o znacznym poślizgu temperaturowym.

Uproszczona przeróbka sprzętu
przy użyciu Forane®427A jako retrofitu:
- nie potrzeba wprowadzać znacznych modyfikacji sprzętu
- wystarczy jednorazowe usunięcie oleju mineralnego lub alkilobenzynowego oraz zastąpienie go olejem POE
- wysoka tolerancja na resztki oleju mineralnego lub AB pozostałego po R22: aż do 10-15%.

Forane® 427A: rozwiązanie o niskim GWP wśród zamienników:


Forane® 427A: jedno rozwiązanie dla wszystkich potrzeb
Forane® 427A to jedno rozwiązanie dla wszystkich zastosowań i całego przedziału temperatur!


Porównanie właściwości FORANE® 427A oraz R-22
FORANE® 427A oraz R-22 posiadają zbliżone właściwości:


Zastosowanie FORANE® 427A
• chłodnictwo komercyjne
• chłodnictwo przemysłowe (w tym przemysł spożywczy i przemysł przetwórczy z chemicznym i farmaceutycznym włącznie)
• chillery
Tak jak w przypadku wszystkich innych mieszanin zeotropowych, użycie Forane® 427A w instalacjach z zalanymi parownikami, nie jest wskazane.

Wnioski:
Forane® 427A jest prostym rozwiązaniem na potrzeby retrofitów instalacji działających z R22 R-22:
• 100% mieszanina HFC czterech komponentów bez węglowodorów
• produkt o zerowym potencjale ODP, czego wymagają regulacje
• tylko jeden produkt do wszystkich zastosowań i całego przedziału temperatur
• nie potrzeba większych modyfikacji instalacji
• jedna z alternatyw dla R22 o najniższym GWP
• produkt , który sprawnie działa w instalacjach już od 6 lat.

Informacje o Forane® 427A są też dostępne na stronie internetowej www.forane427a.com oraz w języku polskim na www.termo-schiessl.pl.

Regulacje Unii Europejskiej 2037/2000:
- od stycznia 2001 roku: zakaz używania nowego R22 w nowych instalacjach klimatyzacyjnych oraz nowym sprzęcie chłodniczym;
- od 1stycznia 2010 roku: nowy R-22 zostanie wycofany, można stosować wyłącznie R22 z recyklingu
do celów serwisowych;
- od 1 stycznia 2015 roku: całkowity zakaz używania R22 w Europie.

Źródło: Termo Schiessl Sp. z o.o.