PTH FOKO Sp. z o.o. uczestniczy w programie ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - Firma Przyjazna Naturze.


PTH FOKO Sp. z o.o. bierze udział w programie Firma Przyjazna Naturze, który propaguje idee zrównoważonego rozwoju w taki sposób, żeby nie zagrażać środowisku. Firma FOKO stała się tym samym częścią sprawnego i efektywnego systemu odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) tak, by niebezpieczne substancje w nim zawarte zostały właściwie unieszkodliwione i nie zagrażały naszemu środowisku.


Celem programu "Firma Przyjazna Naturze" jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Celem programu jest unieszkodliwianie i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, które zawierają wiele niebezpiecznych substancji zagrażających środowisku, w którym żyjemy.
Program przyczynia się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami wśród końcowych odbiorców sprzętu. Celem przedsięwzięcia jest także szerzenie informacji o świadomej segregacji elektrośmieci, jako formy prowadzenia życia ekologicznego.

Pragniemy, aby społeczeństwo, czyli także konsumenci byli świadomi konsekwencji, jakie wynikają z niebezpiecznych substancji, które znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Poprzez ten program, chcemy pokazać korzyści płynące z odzysku odpadów i wskazać konkretne działania, które mają na celu efektywną zbiórkę ZSEE. Auraeko
Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w 2007 roku zebrano zaledwie 0,71 kg ZSEE na 1 mieszkańca Polski. Stanowi to zaledwie 18% wymaganego przez Unię Europejską minimum zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Inicjatorem, propagatorem i organizatorem programu "Firma Przyjazna Naturze" jest AURAEKO - założona w 2006 roku przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim przedsiębiorcom wprowadzającym sprzęt do obrotu:
- produkującym i sprzedającym sprzęt pod własnym oznaczeniem,
- sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
- prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz Ustawę Produktową z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).