Nowe przepisy dotyczące poziomu sprawności wentylatorów.

Flowair: Spełniamy wymagania ErP na lata 2013 i 2015
Unia Europejska akceptując traktat z Kioto, wzięła na siebie obowiązek obniżenia emisji CO2, o co najmniej 20% do 2020 roku. Aby to osiągnąć zostały zmodyfikowane unijne dyrektywy, w których wymusza się zwiększenie sprawności urządzeń elektrycznych zasilanych prądem zmiennym o poborze mocy od 125 W do 500 kW. Zmiany te mają wejść w życie stopniowo w związku z czym określono odpowiednie poziomy sprawności, które należy spełnić do 2013 i 2015 roku.

Normy unijne nakazują producentom zmniejszenie energochłonności produkowanych urządzeń, co wymusza zastosowanie nowych technologii. W związku z tym, iż dotyczy to również urządzeń z branży grzewczo – wentylacyjnej, używane wentylatory muszą spełniać nowe normy (tabela poniżej).
Flowair Spełniamy wymagania ErP na lata 2013 i 2015
Niektórzy producenci urządzeń grzewczych jak np. FLOWAIR, nie czekając do ostatniego dnia obejmujących obecnie przepisów, już teraz stosuje w swoich urządzeniach wentylatory spełniające normy na 2015 r. Dzięki temu może zaoferować klientom nagrzewnice wodne wyposażone w najoszczędniejsze wentylatory jakie są stosowane w tego typu urządzeniach. Dodatkowo FLOWAIR promując działania ekologiczne, jako jeden z pierwszych producentów zastosował w nagrzewnicach wentylatory z silnikiem elektronicznie komutowanym (w skrócie EC). Firma wykonała ten ważny krok i wprowadziła w swoich produktach wentylatory EC renomowanej, niemieckiej firmy EBM, których sprawność sięga nawet 95%. Osiągnięcie tak dużej sprawności było możliwe przez połączenie korzyści silnika prądu zmiennego i stałego: - zastąpienie komutatora układem elektronicznym, - wyeliminowanie poślizgu - oraz zmniejszenie strat związanych z konstrukcją. Przykładowo, zastosowanie wentylatora EC w nagrzewnicy LEO FS spowodowało, że pobór prądu przez silnik jest niższy niż 60W żarówki.

Źródło: Flowair