FLEXALEN jest systemem elastycznych rur preizolowanych o przesyłu wody grzewczej o niskich parametrach (do 95°C, 6 bar),ciepłej wody użytkowej oraz wody zimnej i ścieków.

System FLEXALEN 600 znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie chcemy minimalizować wymianę ciepła przy przesyle zewnętrznym czynnika grzewczego lub chłodniczego. Flexalen idealnie nadaje się do transportu czynnika grzewczego z kotłowni niskoparametrowych obsługujących kilka budynków. Przykładowo w obiektach szpitalnych, ośrodkach wypoczynkowych, zespołach budynków użyteczności publicznej, osiedlach mieszkaniowych. Rurą Flexalen można przesyłać ciepłą wodę użytkową. W takich przesyłach Flexalen jest szczególnie polecany, ze względu na całkowitą odporność na korozję, brak wytracania osadów wewnątrz rury roboczej, minimalną ilość złącz. Flexalen znajduje również zastosowanie w sieciach cieplnych drugiego obiegu, od wymiennika grupowego do budynków. Często istnieje możliwość zastąpienia tradycyjnego układu czteroprzewodowego co i cwu dwiema rurami podwójnymi Flexalen. Zalety systemu:
- rury dostarczane są w zwojach pod wymiar,eliminacja połączeń na budowie,krótki czas montażu
- system bardzo elastyczny, małe siły przy wyginaniu rur, małe promienie gięcia rur
- bardzo dobra izolacja, z pianki polietylenowej Thermaflex λ3.500
- rura robocza z PB, nie ulega korozji, nie występuje zarastanie ścianek osadem
- możliwe wyższe prędkości przepływu - bardzo niskie opory
- system samokompensujący, pozwala na dowolne prowadzenia trasy
- rury podwójne: co i cwu 25-63 mm
- możliwość zgrzewania rur standardową zgrzewarką polidyfuzyjną
- wszystkie kształtki wykonane z tworzywa
Temperatura i ciśnienie robocze: Temperatura robocza (°C) 20 40 60 80 95
Ciśnienie robocze (bar) 16 15 12 8 6
Źródło: www.thermaflex.com.pl