Na stronie www.fip.elbi.pl
znajduje się dużo ciekawych informacji, w tym obszerne referaty nt. zjawiska "dziury ozonowej".