• Wzrost przychodów o 15% w drugim kwartale roku fiskalnego 2010 • Firma Air Products wyróżniona na liście 100 Best Corporate Citizens za działania zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu

Firma Air Products ogłosiła dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2010
Warszawa, 26 maja 2010 r. – amerykańska firma Air Products (NYSE:APD), która od przejęcia BOC Gazy w 2007 roku, jest liderem na rynku gazów technicznych w Polsce, ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku fiskalnego zakończony 31 marca 2010 roku. Dochód netto w tym okresie osiągnął poziom 267 milionów dolarów amerykańskich, a średni wynik zysku na jedną akcję (EPS) wyniósł 1,23 dolara amerykańskiego. Dobre wyniki finansowe za drugi kwartał były poprzedzone ogłoszeniem przez Air Products realizacji kilku inwestycji w Europie, w tym przejęcia 51% udziałów producenta gazów SAGA we Francji, budowy nowej wytwórni tlenu, azotu i argonu w Sewilli w Hiszpanii, a także otwarcia wytwórni ciekłego tlenu i azotu w Kędzierzynie-Koźlu.

W drugim kwartale 2010 roku firma Air Products została również uwzględniona na prestiżowej liście 100 Best Corporate Citizens, na której znajdują się firmy wyróżnione za działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu przez magazyn Corporate Responsibility Magazine.

Przychód w drugim kwartale 2010 roku wzrósł o 15% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 2 miliardy 249 milionów dolarów amerykańskich. Korzystne koszty energii oraz surowców a także dobra sytuacja na rynkach walutowych stworzyły sprzyjające warunki do wzrostu sprzedaży firmy. Zysk operacyjny w omawianym okresie wyniósł 364 miliony dolarów amerykańskich, co oznacza jego wzrost o 40% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Przyczyn tak dobrego wyniku można upatrywać między innymi we wzroście sprzedaży oraz niższych kosztach.

„W drugim kwartale 2010 roku osiągnęliśmy wzrost przychodów, stałą poprawę marży oraz znaczące zwiększenie zysku. Dostrzegamy rozwój w różnych częściach naszego biznesu, dodatkowo wzmacniany przez nasze zaangażowanie w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się na liście 100 Best Corporate Citizens wśród przedsiębiorstw, które działają odpowiedzialnie” – powiedział John McGlade, prezes i dyrektor wykonawczy Air Products.

Air Products zatrudnia 18,900 pracowników i działa w ponad 40 krajach na świecie. Firma skupia się na wypracowywaniu stałego wzrostu z myślą o wszystkich interesariuszach – począwszy od klientów poprzez udziałowców aż po społeczności lokalne, w których działa. Wyróżnienie Air Products na liście 100 Best Corporate Citizens to uznanie dla sposobu prowadzenia biznesu
z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na całym świecie, w tym także
w Polsce. Air Products zatrudnia w Polsce 627 pracowników i jest największym dostawcą gazów technicznych na tym rynku.

„Polska to rynek o strategicznym znaczeniu dla Air Products, gdzie już od lat umacniamy pozycję rynkową i inwestujemy w rozwój biznesu. We wrześniu 2009 otworzyliśmy na terenie istniejącego zakładu firmy w Kędzierzynie-Koźlu nowoczesną wytwórnię ciekłego tlenu i azotu, a pod koniec 2009 roku przedłużyliśmy i rozszerzyliśmy długoterminowy kontrakt na dostawę TDA (aminy) dla Zachem SA, spółki wchodzącej w skład grupy Ciech, największej firmy chemicznej w Polsce. Poza rozwojem biznesu, angażujemy się również w działania na rzecz społeczności, w których działamy. Dla przykładu można wymienić Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy „Szkoła Spawania” we Wrocławiu, w którym spawacze mogą doskonalić swoje umiejętności. Dodatkowo
w naszym Ośrodku stworzyliśmy niepełnosprawnym możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu technik spawania.”
– powiedział Piotr Wieczorek, dyrektor generalny ds. gazów sprężonych na Europę Centralną.

Do innych przykładów działań Air Products na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego można zaliczyć utworzenie centrum badawczego MATAGS w Barcelonie w Hiszpanii,
joint-venture publiczno-prywatnego z organizacją rządową National Research Council of Spain, zajmującego się technologiami zapewniającymi niskie emisje CO2, a także pionierski projekt zasilania autobusów wodorem, realizowany z myślą o Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

Air Products (NYSE: APD) obsługuje klientów na rynku przemysłowym, energetycznym, technologicznym oraz medycznym na całym świecie, dostarczając im wyjątkową gamę gazów atmosferycznych, procesowych i specjalnych, osprzęt oraz usługi serwisowe. Założona
w 1940 roku firma jest liderem w swojej branży na szybko rozwijających się rynkach półprzewodników, wodoru, domowych usług medycznych, skraplania gazu ziemnego oraz produkcji zaawansowanych powłok i klejów. Firma Air Products znana jest z innowacyjności, wysokiej sprawności działania oraz zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Przychody Air Products w 2009 roku wyniosły 8,3 miliarda dolarów amerykańskich. Firma prowadzi działalność w ponad 40 krajach na świecie zatrudniając 18 900 tysięcy pracowników. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.airproducts.com

Air Products jest obecna w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej
i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Obecna w Polsce od 18 lat, firma Air Products konsekwentnie wdraża strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Po przejęciu BOC Gazy w 2007 r. Air Products stał się największym producentem gazów technicznych w Polsce.

Lista 100 Best Corporate Citizens
Lista opracowywana jest przez magazyn Corporate Responsibility Magazine poświęcony tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Lista powstała przy wykorzystaniu metodologii zatwierdzonej przez stowarzyszenie Corporate Responsibility Officers Association, zajmujące się promowaniem i wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie. Kryteria tworzenia rankingu objęły 7 obszarów działalności firmy: środowisko, zmiana klimatu, prawa człowieka, filantropia, stosunki pracownicze, wyniki finansowe oraz zarządzanie.