Co zrobić z filtrami od klimatyzatorów? Czy są to odpady niebezpieczne? Gdzie można oddać je do utylizacji i czy można składować je na składowisku? Jaki jest numer kodu odpadu wg ustawy o odpadach?


Tak skonstruowane pytanie otrzymaliśmy od jednej z naszych Czytelniczek. Ponieważ nie potrafimy wprost odpowiedzieć na wszytskie pytania postanowiliśmy zamieścić pytania na stronach wentylacja.com.pl. Może ktoś z Państwa zna problem z praktyki? Prosimy o kontakt (redakcja@wentylacja.com.pl) lub opinie.
Podzielimy się z Państwem naszą wiedzą zgromadzoną na ten temat, choć jest ona pełna niedomówień:
- filtry uznaje się za niebezpieczne, gdy oczyszczają powietrze z
mikroorganizmów patogennych (np. szpitale, lecz czy dotyczy to
wszystkich oddziałów szpitalnych?)lub substancji promieniotwórczych;
- filtry takie należy bardzo ostrożnie usunąć z urządzenia (gruba folia,
człowiek w ubraniu ochronnym) i poddać utylizacji, co prawdopodobnie w praktyce
oznacza spalanie w odpowieniej spalarni śmieci.
Według posiadanych przez nas informacji filtry można przypisać do dwóch grup
materiałowych 150202 i 150203. Pierwsza kwalifikuje odpad jako
niebezpieczny, druga natomiast nie. O tym do jakiej z tych grup przypisać
filtr decydują jego warunki pracy, a dokładniej rodzaj substancji jaki może
zostać zatrzymany na filtrach. Filtry klimatyzatorów pracujących w warunkach
biurowych nie stanowią odpadów niebezpiecznych.
Sposób utylizacji związany jest z rodzajem materiału, z którego wykonano
filtr. Mogą to być włókniny poliestrowe, włókniny polipropylenowe, filce,
papier i inne.
Większość z tych materiałów podlega recyklingowi, nie ma więc konieczności
składowania ich na wysypisku.
Jedna z firm prowadzących recykling min. filtrów z grupy 150203 to: VIG Sp. z o.o. (www.ekovig.pl)