Filtry elektorstatyczne oferowane przez firmę PATRON z Wrocławia przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgieł i dymów olejowych, mgieł emulsyjnych, dymów i pyłów spawalniczych, lutowniczych, oparów oleistych oraz drobnych pyłów technicznych.Filtry elektrostatyczne PEFO charakteryzują się wysoką skutecznością oddzielania najbardziej szkodliwych cząsteczek o dyspersji od 0,005 µm do 100 µm.

Filtracja dymów spawalniczych

Filtry elektrostatyczne szczególnie zalecane są przy spawaniu elementów zaolejonych, gdzie w dymie spawalniczym znajdują się opary oleiste, elektrofiltry PEFO charakteryzują się tu wysoką skutecznością oczyszczania oraz długą żywotnością filtrów - w odróżnieniu od filtrów konwencjonalnych, które mogą ulec "zaklejeniu" się w środowisku pracy zanieczyszczonymi parami olejów.

Filtracja mgieł i aerozoli olejowych

W mgle olejowej zawarty jest aerozol (cząstki > 1 um) oraz para olejowa (cząstki < 1 um). Filtry elektrostatyczne są jedynym rodzajem filtrów, które skutecznie separują cząstki o dyspersji < 2 um. Elektrofiltry PEFO do mgły olejowej wyposażone są standardowo w syfon spustowy na skraplający się olej w procesie filtracji na płytach panela wychwytywacza (może on zostać użyty ponownie jako chłodziwo).


Zanieczyszczone powietrze jest odciągane ze sfery emisji i doprowadzane do wstępnego filtra mechanicznego, w którym oddzielone są grubsze pyły i wtrącenia. W strefie jonizatora cząstki zanieczyszczeń zostają dodatnio zjonizowane napięciem stałym 12000 V; następnie przechodząc przez sferę wychwytywacza, w której dodatnie elektrody panela wychwytującego znajdują się pod napięciem 6000 V, osadzają się na elektrodach ujemnych. Po przejściu przez końcowy filtr mechaniczny oczyszczone powietrze wyrzucane jest przez wentylator.
Typy urządzeń:
Pefo 1000M - wydajność max 1000 m3/h; zastosowanie: odciąganie dymów i pyłów przy niestacjonarnych stanowiskach spawalniczych, przy spawaniu elektrodą otuloną o średnicy ~3,5 mm, przy spawaniu w osłonie CO2 - drut ~ 0,8 mm


Pefo 2000S/II - wydajność max 2000 m3/h; zastosowanie: oczyszczanie powietrza z dymów spawalniczych, przy lutowaniu, drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm urządzenie stosuje się do pyłów suchych
Pefo 8000S/T - wydajność max 7200 m3/h; zastosowanie: oczyszczanie powietrza z dymów spawalniczych, dymów przy lutowaniu a także, drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm, urządzenie stosuje się do pyłów suchych. Urządzenie wyposażone w tłumik hałasu
Producent: PATRON