Badania ostatnich dwudziestu lat wykazały, że powietrze w pomieszczeniach zamkniętych może wykazać większą koncentrację zanieczyszczeń, niż powietrze na pełnym spalin skrzyżowaniu. Ponieważ około 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, ryzyko zagrożenia zdrowia naszego organizmu jest duże. Notuje się wzrost zachorowań na różnego rodzaju alergie. Alergie występują obecnie u około 30% ludności i zjawisko to stale wzrasta.

Statystyki podają, iż liczba osób zwracających się do lekarzy w sprawie leczenia astmy oskrzelowej i kataru siennego podwoiła się w latach osiemdziesiątych. Teoretycznie każda substancja może być alergenem. Między innymi przyczyną alergii m.in. mogą być substancje wdychane (np. roztocza, zarodniki pleśni, pyłki roślin, pierze), pokarmy (np. jaja, mleko krowie, cytryny), substancje chemiczne (np. formaldehyd, perfumy, fenole o krezole) oraz metale (np. nikiel, chromiany).
Zanieczyszczenia występujące w powietrzu przyjmują różne formy, zasadniczo możemy je jednak podzielić na dwie grupy: zanieczyszczenia w postaci drobin i zanieczyszczenia w postaci gazu. Drobiny to rodzaj stałych lub ciekłych zanieczyszczeń, tak lekkich, ze unoszą się w powietrzu. Szkodliwe dla zdrowia są w szczególności mikroskopijne drobiny, które wnikają w nasze płuca, jak również większe drobiny wywołujące alergie. Drobiny mniejsze niż 5 mikrometrów (5 μm = 0,005 mm) w większości nie są rozpoznawane przez system obronny organizmu i odkładają się w płucach. Zanieczyszczenia w postaci gazu to przede wszystkim organiczne związki chemiczne i spaliny. Najczęstszym źródłem wydzielania spalin są grzejniki gazowe, dym tytoniowy i spaliny samochodowe. Opary organiczne ulatniają się przede wszystkim z rozpuszczalników, klejów, farb, produktów do pielęgnacji ciała, wykładzin, mebli itd. Właściwie każdy rozpoznawalny zapach to gazowe zanieczyszczenie powietrza.
Na rynku opieki zdrowotnej i farmacji powstają coraz to lepsze, nowocześniejsze kliniki, przychodnie, gabinety lekarskie i apteki. Standardowo wyposażane są one w coraz nowocześniejszy sprzęt, odpowiednie warunki dla przygotowywania i składowania leków, klimatyzację, komfort sprzedaży. Należy sobie zdawać sprawę, że już niedługo klimatyzacja będzie standardem jakim jest już w krajach zachodnich. Oprócz klimatyzacji ważne jest higieniczne przygotowanie powietrza – jego obróbka w klimatyzatorze i oczyszczenie za pomocą specjalnego filtra powietrza zapewniającego jego wysoką klasę czystości, co jest bardzo ważnym czynnikiem mikroklimatu m. in. w salach operacyjnych, pomieszczeniach aptecznych czy gabinetach lekarskich.
Ekoklimax-Projekt s.c współpracuje z Incen A.G. Jest to wyspecjalizowane przedsiębiorstwo wykorzystujące od dziesiątków lat swoje doświadczenia w opracowywaniu i stosowaniu systemów filtracji powietrza dla pomieszczeń mieszkalnych, biur, pojazdów jak i sal operacyjnych, pomieszczeń aptecznych i laboratoryjnych. Incen A.G. zajmuje się produktami, które przyczyniają się do tego, że koncentracja szkodliwych składników znajdujących się w powietrzu jest redukowana. Paleta produktów Incen A.G. obejmuje wszelkie możliwe rozwiązania.

Urządzenia oczyszczające powietrze

W urządzeniach do oczyszczania powietrza Incen A.G. serii icleen® wykorzystuje się te same technologie filtracji powietrza, które są stosowane dla pomieszczeń sterylnych jak np. sale operacyjne i pomieszczenia skomplikowanej technologii Hi-Tech: filtracja HEPA i adsorpcja gazów. Urządzenia oczyszczające są urządzeniami elektrycznymi, których eksploatacja kosztuje niewiele więcej niż korzystanie z żarówki. Ich działanie polega na przepuszczeniu powietrza przez różnego rodzaju filtry.
Wysokowydajne filtry usuwające z powietrza zawieszone w nim cząsteczki stałe, czyli filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate Arresting), zostały początkowo opracowane przez komisje amerykańską w związku z wykorzystywaniem energii atomowej dla wyeliminowania unoszących się w powietrzu radioaktywnych drobin. Filtr ten wykonany z porowatego, przypominający papier włóknistego materiału działa jak bibuła wchłaniając bardzo małe cząstki o średnicy 0,1 mikrona oraz usuwając gazy i opary. Węgiel aktywny ma zdolność pochłaniania różnych związków chemicznych i zapachów. Węgiel aktywny jest przystosowany do pochłaniania dużej ilości gazowych związków chemicznych, a więc także do pochłaniania zapachów - zatrzymując molekuły gazu i magazynując je.
Tego rodzaju filtry powietrza pomagają również w zmniejszeniu stężenia alergenów ze środowiska i usuwają te, które unoszą się w powietrzu. Filtry HEPA mają zastosowanie w instalacjach klimatyzacji pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach czystości powietrza (np. sale operacyjne, laboratoria izotopowe, apteki itp.), jak i pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych, co jest ważną informacją dla alergików. Średnia skuteczność filtracji przy użyciu filtra HEPA wynosi ok. 99%. Przeciętna efektywność wynosi 99,97% dla drobin o wielkości 0,3 mikrometrów (0,0003 mm). Zazwyczaj filtry mają trudności z wyłowieniem drobin tej właśnie wielkości. Jonizatory lub filtry tkaninowe czy elektrostatyczne nie są w stanie usunąć oparów gazowych. Szczególną zaletą filtru icleen jest to, że posiada wyjątkowo dużą warstwę filtracyjną. W ten sposób filtry Incen gwarantują, w przeciwieństwie do wielu innych urządzeń oczyszczających powietrze, skuteczne pochłanianie związków organicznych jak np. benzen, toluen oraz formaldehyd, które zanieczyszczają wiele pomieszczeń zamkniętych.
Jednym z najwydajniejszych modeli urządzeń filtracyjnych, nadających się do używania w pomieszczeniach biurowych lub innych miejscach pracy, w gabinetach lekarskich i kosmetycznych, to filtry typu icleen® IQAir (rys. 1).
Niniejszy model dzięki wysokosprawnej technice filtracji powietrza jest szczególnie dobrze przystosowany do zmniejszania w pomieszczeniach zamkniętych koncentracji drobinowych substancji zanieczyszczających powietrze. Model ten kształtem zbliżony jest do prostopadłościanu, a jego wymiary to: 71x38x41 cm (wysokość zależy od ilości kaset filtracyjnych). Jest stosunkowo lekki (14 kg) i dlatego łatwy do przenoszenia. Posiada filtr tekstylny, HEPA, filtr z węglem aktywnym (kasety filtracyjne zależnie od potrzeb). Przy jego stosowaniu dostrzec można dużą różnicę w jakości powietrza. Urządzenie pracuje cicho, bez drgań, a jego obudowa z twardego tworzywa sztucznego nie emituje oparów. Jest na tyle wydajne, aby skutecznie oczyścić powietrze w pomieszczeniu o kubaturze około 200 m3 (w ciągu jednej godziny trzykrotnie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu 25m2).
Urządzenie IQAir jest wyposażone w elektroniczny panel sterowania z dwulinijkowym wyświetlaczem LCD. Przy pomocy panelu sterowania można ustawić wymagany poziom pracy. Na wyświetlaczu ukazują się: wybrany poziom i odpowiednie natężenie przepływu powietrza. Panel sterowania wyposażony jest poza tym w kontrolę okresu trwałości filtra, dzięki której dowiadujemy się, kiedy należy wymienić filtr.
Należy tu zwrócić uwagę, że nawet najlepsze i najskuteczniejsze filtry nie usuną oparów chemicznych natychmiast po ich powstaniu. Na przykład jeśli ktoś pali papierosy przy włączonym filtrze, nie powstrzyma to działania dymu papierosowego. Filtr powinien jednak szybko usunąć opary i zapobiec przywieraniu ich pozostałości do różnych powierzchni.
Urządzenia filtrujące pomagają w szybszym i dokładniejszym usunięciu substancji chemicznych po zakończeniu prac dekoratorskich lub robót budowlanych.
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnego i efektywnego wentylatora promieniowego urządzenia tego typu są energooszczędne i ich eksploatacja niewiele kosztuje. Przy niewielkich prędkościach wentylatora zużycie energii urządzenia IQAir, dzięki specjalnemu układowi połączeń elektrycznych, w odróżnieniu od wielu zwykłych filtrów powietrza, spada proporcjonalnie do zredukowanej ilości powietrza. Urządzenie można użytkować bez przerw lub można przenosić je z pomieszczenia do pomieszczenia.

Paleta produktów Incen A.G. – seria icleen®

Paleta produktów Incen A.G. obejmuje wszelkie możliwe rozwiązania. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że produkty Incen nie wykluczają bynajmniej innych środków tylko je uzupełniają.
1. Poszwy zabezpieczające przed roztoczami MITEX
Roztocza, które zawiera domowy kurz, są źródłem wielu rodzajów alergii. Łóżko jest ulubionym miejscem domowych roztoczy. Aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi alergika z roztoczami Incen A.G. przygotowała obszerny program poszew zabezpieczających przed roztoczami icleen® MITEX dla materacy, kołder i poduszek.
2. Systemy filtracji prostej
Ważną przyczyną przenoszenia się kurzu w pomieszczeniu zamkniętym jest w okresie grzewczym działanie grzejników. Suche, przepełnione kurzem powietrze unoszące się znad grzejnika, dociera do każdego zakątka pokoju.